Język polski

ADRESACI: Studia podyplomowe na kierunku Język polski skierowane są do osób, które mają kwalifikacje pedagogiczne, ale do nauczania innego przedmiotu niż język polski.  Wymagane jest wykształcenie magisterskie w zakresie nauk będących przedmiotem nauczania w polskim systemie oświaty.  Studia mają na Read More …

Biologia (WSHE)

ADRESACI: Słuchaczem może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie magisterskie, licencjackie lub inżynierskie oraz uprawnienia pedagogiczne do nauczania w szkołach. Studia nadają kwalifikacje do nauczania BIOLOGII we wszystkich typach szkół. CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry – 495 godzin zajęć + praktyka Read More …

ETYKA (WSHE)

ADRESACI: Słuchaczem może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie magisterskie (lub studia 1 stopnia) oraz uprawnienia pedagogiczne do nauczania w szkołach. Studia nadają kwalifikacje do nauczania ETYKI na wszystkich poziomach kształcenia. CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry – 430 godzin zajęć Read More …

Technika (WSHE)

ADRESACI: Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni z przygotowaniem pedagogicznym. Studia przygotowują i dają uprawnienia do nauczania przedmiotu technika na wszystkich poziomach kształcenia. CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry – 370 godzin zajęć CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:   3 150 Read More …

Geografia (WSHE)

ADRESACI: Słuchaczem może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie magisterskie, licencjackie lub inżynierskie oraz uprawnienia pedagogiczne do nauczania w szkołach. Studia nadają kwalifikacje do nauczania GEOGRAFII we wszystkich typach szkół. CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry – 425 godzin zajęć CAŁKOWITY Read More …

INFORMATYKA (WSHE)

ADRESACI: Studia pod opieką merytoryczną Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni z przygotowaniem pedagogicznym.Studia nadają kwalifikacje do nauczania matematyki w szkołach podstawowych i szkołach średnich. CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry – 505 godzin zajęć Read More …