Terapia ręki z neurorehabilitacją i elementami terapii pedagogicznej (WSHE)

ADRESACI: Studia podyplomowe na kierunku Terapia ręki z neurorehabilitacją i elementami terapii pedagogicznej skierowane są do osób,  które uzyskały tytuł licencjata lub magistra psychologii, pedagogiki, kierunków humanistycznych i medycznych. Ich ukończenie pozwala uzyskać kompetencje do podejmowania procesu diagnostycznego i terapeutycznego Read More …

Diagnoza i terapia psychologiczna zaburzeń lękowych, jąkania i mutyzmu (WSHE)

ADRESACI: Studia podyplomowe na kierunku Diagnoza i terapia psychologicznazaburzeń lękowych, jąkania i mutyzmu skierowane są do osób,które uzyskały tytuł licencjata lub magistra psychologii, logopedii lubkierunków medycznych i umożliwiają terapeucie wyspecjalizowaniesię w kierunku diagnozy i terapii zaburzeń lękowych oraz zaburzeńpłynności mowy. Read More …

Neurologopedia (WSHE)

ADRESACI: Studia prowadzone pod patronatem merytorycznym  Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu. Studia na specjalności Neurologopedia to szansa na podniesienie swoich umiejętności i wzbogacenie ich o dodatkowe, cenne kompetencje dla wszystkich osób, które ukończyły już studia wyższe (na stopniu magistra) lub IV-semestralne Read More …

Wychowanie fizyczne (WSHE)

ADRESACI: Studia podyplomowe na kierunku Wychowanie fizyczne skierowane są do osób, które mają kwalifikacje pedagogiczne, ale do nauczania innego przedmiotu niż wychowanie fizyczne. Wymagane jest wykształcenie magisterskie w zakresie nauk będących przedmiotem nauczania w polskim systemie oświaty. Absolwent studiów Wychowanie Read More …

Trener umiejętności społecznych (WSHE)

ADRESACI: Studia prowadzone pod patronatem merytorycznym Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu. Adresatami studiów podyplomowych na specjalności Trener umiejętności społecznych adresowane są do wszystkich, którzy posiadają wykształcenie wyższe. Studia te dedykowane są szczególnie osobom takim jak pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele, wychowawcy i kuratorzy Read More …