Plastyka i technika (WSHE)

ADRESACI: Studia podyplomowe na kierunku Plastyka i technika skierowane są do osób, które mają kwalifikacje pedagogiczne, ale do nauczania innego przedmiotu. Wymagane jest wykształcenie magisterskie w zakresie nauk będących przedmiotem nauczania w polskim systemie oświaty. Absolwent studiów Plastyka i technika Read More …

Diagnoza i terapia psychologiczna zaburzeń lękowych, jąkania i mutyzmu (WSHE)

ADRESACI: Studia podyplomowe na kierunku Diagnoza i terapia psychologicznazaburzeń lękowych, jąkania i mutyzmu skierowane są do osób,które uzyskały tytuł licencjata lub magistra psychologii, logopedii lubkierunków medycznych i umożliwiają terapeucie wyspecjalizowaniesię w kierunku diagnozy i terapii zaburzeń lękowych oraz zaburzeńpłynności mowy. Read More …

Neurologopedia (WSHE)

ADRESACI: Studia prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu. Studia na specjalności Neurologopedia to szansa na podniesienie swoich umiejętności i wzbogacenie ich o dodatkowe, cenne kompetencje dla wszystkich osób, które ukończyły już studia wyższe (na stopniu magistra) i IV-semestralne studia Read More …

Wychowanie fizyczne (WSHE)

ADRESACI: Studia podyplomowe na kierunku Wychowanie fizyczne skierowane są do osób, które mają kwalifikacje pedagogiczne, ale do nauczania innego przedmiotu niż wychowanie fizyczne. Wymagane jest wykształcenie magisterskie w zakresie nauk będących przedmiotem nauczania w polskim systemie oświaty. Absolwent studiów Wychowanie Read More …

Trener umiejętności społecznych (WSHE)

ADRESACI: Studia prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu. Adresatami studiów podyplomowych na specjalności Trener umiejętności społecznych adresowane są do wszystkich, którzy posiadają wykształcenie wyższe. Studia te dedykowane są szczególnie osobom takim jak pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele, wychowawcy i kuratorzy sądowi. Read More …