Pedagogika specjalna – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) – STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE PO KURSIE KWALIFIKACYJNYM

ADRESACI: Studia prowadzone przez Uczelnię Nauk Społecznych w Łodzi. Studia adresowane są dla osób z wykształceniem wyższym (licencjackim lub magisterskim), które posiadają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela chcących pracować jako pedagodzy specjalni i nauczyciele wspomagający w warunkach kształcenia ogólnodostępnego, integracyjnego i Read More …

Ochrona środowiska (UNS)

ADRESACI: Studia prowadzone przez Uczelnię Nauk Społecznych w Łodzi. Studia są kierowane do: • pracowników zajmujących się administrowaniem i zarządzaniem zasobami środowiska przyrodniczego w jednostkach samorządu terytorialnego, • pracowników różnych instytucji i zakładów pracy związanych z oceną stanu środowiska i jego Read More …

Zarządzanie zasobami ludzkimi (UNS)

ADRESACI: Studia adresowane są zarówno do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwie, m.in.: menedżerów, właścicieli firm, pracowników działów personalnych, jak i doradców personalnych, psychologów pracy oraz wszystkich tych, którzy chcą zdobyć umiejętności z zakresu zarządzania personelem. CZAS Read More …