INTEGRACJA SENSORYCZNA W TEORII I PRAKTYCE

ADRESACI: Studia pod opieką merytoryczną Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Handlowej w Brzegu. Studia podyplomowe „INTEGRACJA SENSORYCZNA W TEORII I PRAKTYCE” są formą kształcenia, dzięki której słuchacz zdobędzie niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu metody integracji sensorycznej. Studia przygotują słuchacza do prowadzenia samodzielnej Read More …

Pedagogika lecznicza

ADRESACI: Studia adresowane są dla nauczycieli i wychowawców posiadających przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela. UWAGA: Studia mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych. Zapraszamy do zapoznanie się z naszą ofertą (tutaj). Absolwenci uzyskują kwalifikacje do wykonywania zawodu Read More …

Reklama i public relations

ADRESACI: Studia podyplomowe dają kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych i policealnych w zawodzie określonym planem studiów oraz do nauczania przedmiotów objętych programem studiów. CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry – 590 godzin zajęć (w tym praktyka pedagogiczna) Read More …

Zarządzanie w ochronie zdrowia

ADRESACI: Celem studiów jest przekazanie słuchaczom profesjonalnej wiedzy z zakresu zarządzania organizacjami ochrony zdrowia, którą będą mogli wykorzystywać w swojej pracy zawodowej. Studia zagłębiają się w tematykę ochrony zdrowia CZAS TRWANIA: Studia trwają dwa semestry – 250 godzin zajęć CAŁKOWITY Read More …

Technik handlowiec i sprzedawca

ADRESACI: Studia podyplomowe dają kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych i policealnych w zawodzie określonym planem studiów oraz do nauczania przedmiotów objętych programem studiów. CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry – 600 godzin zajęć (w tym praktyka pedagogiczna) Read More …

Nauczyciel PLASTYKI

  ADRESACI: Słuchaczem może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie magisterskie lub inżynierskie (licencjat) oraz uprawnienia pedagogiczne do nauczania w szkołach. Studia nadają kwalifikacje do nauczania plastyki na wszystkich poziomach kształcenia. CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry – 450 godzin zajęć Read More …

Pomoc psychopedagogiczna i emocjonalna w procesie rehabilitacji i leczenia osób przewlekle chorych z elementami psychoonkologii

ADRESACI: Studia pod opieką merytoryczną Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska z siedzibą w Warszawie. Studia adresowane są w szczególności do absolwentów studiów wyższych pedagogicznych, posiadających dyplom studiów I stopnia (licencjackich) lub II stopnia (magisterskich) pragnących uzyskać wiedzę i umiejętności związane Read More …

Technik teleinformatyk

ADRESACI: Studia podyplomowe dają kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych i policealnych w zawodzie określonym planem studiów oraz do nauczania przedmiotów objętych programem studiów. CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry – 610 godzin zajęć (w tym praktyka pedagogiczna) Read More …