NAUCZYCIEL MATEMATYKI i INFORMATYKI (CH SGM)

ADRESACI: Studia pod opieką merytoryczną COLLEGIUM HUMANUM – Szkoła Główna Menedżerska.Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni z przygotowaniem pedagogicznym.Studia nadają kwalifikacje do nauczania matematyki i informatyki w szkołach podstawowych i szkołach średnich. CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry – Read More …

JĘZYK ANGIELSKI W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM I EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

ADRESACI: Studia pod opieką merytoryczną WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO- EKONOMICZNEJ w Brzegu. Studia podyplomowe przeznaczone są dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej – wykazujących się podstawową znajomością języka angielskiego.Studia przygotowują również do egzaminu na certyfikat FCE, co łącznie daje pełne kwalifikacje Read More …

INTERWENCJA KRYZYSOWA

ADRESACI: Studia pod opieką merytoryczną Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi. Studia podyplomowe INTERWENCJA KRYZYSOWA przygotowują do podejmowania działań prewencyjnych, udzielania skutecznej interwencji w przypadku wystąpienia kryzysu, opracowywania strategii i zasad działań interwencyjnych oraz powoływania i efektywnej współpracy w ramach zespołów Read More …

NAUCZYCIEL MATEMATYKI (UNS)

ADRESACI: Studia pod opieką merytoryczną Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi.Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni z przygotowaniem pedagogicznym.Studia nadają kwalifikacje do nauczania matematyki w szkołach podstawowych i szkołach średnich. CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry – 350 godzin zajęć Read More …

ASYSTENT RODZINY

ADRESACI: Studia pod opieką merytoryczną Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska z siedzibą w Warszawie. Na studia podyplomowe ASYSTENT RODZINY zapraszamy osoby, posiadające dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia. Cel studiów: – nabycie umiejętności, kompetencji i uprawnień do pracy Read More …

GRAFIKA REKLAMOWA

ADRESACI: Studia pod opieką merytoryczną Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska z siedzibą w Warszawie. Studia adresowane są do osób zainteresowanych praktyczną stroną reklamy. Zapraszamy osoby z wyższym wykształceniem zainteresowane pracą w agencjach reklamowych, wydawnictwach, drukarniach lub firmach posiadających swoje Read More …

PSYCHOLOGIA ZWIERZĄT

ADRESACI: Studia pod opieką merytoryczną Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska z siedzibą w Warszawie. Studia są adresowane w pierwszej kolejności do absolwentów kierunków nie odbiegających od profilu związanego z gatunkami zwierząt objętych tematyką studiów, pragnących rozwijać się w zakresie Read More …