Psychoonkologia (CH)

ADRESACI: Studia prowadzone pod patronatem merytorycznym  Collegium Humanum – Szkoły Głównej Menedżerskiej w Warszawie. Studia podyplomowe z psychoonkologii mają na celu przekazanie personelowi medycznemu i psychologom wiedzy oraz umiejętności praktycznych potrzebnych w kontakcie z pacjentami z rozpoznaniem choroby nowotworowej (i innych Read More …

Terapeuta Rodzinny (UNS)

Studia doskonalące w 100% online – praca na Platformie edukacyjnej Uczelni (w dowolnym dla Słuchacza czasie) wspomagana systemem wideokonferencji (możliwość bezpośredniego kontaktu z wykładowcą). WARUNKI PRZYJĘCIA wykształcenie wyższe ZAKRES TEMATYCZNY Psychologia rodziny z elementami psychoterapii par Diagnoza i terapia zaburzeń Read More …

Diagnoza i terapia neuropsychologiczna (UNS)

Studia doskonalące w 100% online – praca na Platformie edukacyjnej pod opieką merytoryczną Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi (w dowolnym dla Słuchacza czasie) wspomagana systemem wideokonferencji (możliwość bezpośredniego kontaktu z wykładowcą). Studia podyplomowe na kierunku “Diagnoza i terapia neuropsychologiczna” skierowane Read More …

Psychotraumatologia (WSHE)

ADRESACI: Studia prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu. Studia podyplomowe na kierunku Psychotraumatologia skierowane są do osób, które uzyskały tytuł magistra psychologii, studiów humanistycznych lub medycznych i nadają uprawnienia do wykonywania zawodu Psychotraumatologa. Studia mają na celu przygotowanie praktycznych Read More …

Seksuologia kliniczno-sądowa (WSHE)

ADRESACI: Studia prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu. Studia są przeznaczone dla psychologów, pedagogów oraz lekarzy. Ukończenie studiów daje możliwość ubiegania się o certyfikat seksuologa klinicznego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.Absolwenci podyplomowych studiów mogą być zatrudniani w poradnictwie seksuologicznym, gabinetach psychoterapii Read More …

Seksuologia kliniczno-sądowa (UNS)

ADRESACI: Studia prowadzone przez Uczelnię Nauk Społecznych w Łodzi. Studia są przeznaczone dla psychologów, pedagogów oraz lekarzy. Ukończenie studiów daje możliwość ubiegania się o certyfikat seksuologa klinicznego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.Absolwenci podyplomowych studiów mogą być zatrudniani w poradnictwie seksuologicznym, gabinetach psychoterapii indywidualnej Read More …