NAUCZYCIEL MATEMATYKI (UNS)

ADRESACI: Studia pod opieką merytoryczną Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi.Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni z przygotowaniem pedagogicznym.Studia nadają kwalifikacje do nauczania matematyki w szkołach podstawowych i szkołach średnich. CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry – 350 godzin zajęć Read More …

Przyroda – (WSHE)

ADRESACI: Studia pod opieką merytoryczną Wyższej Szkoły humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu. Słuchaczem może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie magisterskie, licencjackie lub inżynierskie oraz uprawnienia pedagogiczne do nauczania w szkołach.Studia nadają kwalifikacje do nauczania PRZYRODY we wszystkich typach szkół.   CZAS TRWANIA: Read More …

Edukacja dla bezpieczeństwa (EDB) – WSHE

ADRESACI: Studia pod opieką merytoryczną Wyższej Szkoły humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu. Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni z przygotowaniem pedagogicznym. Studia nadają kwalifikacje do nauczania Edukacji dla bezpieczeństwa we wszystkich typach szkół. CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry – 560 Read More …

NAUCZYCIEL WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE (WOS) – (WSHE)

ADRESACI: Studia pod opieką merytoryczną Wyższej Szkoły humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu. Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni z przygotowaniem pedagogicznym. Studia nadają kwalifikacje do nauczania Wiedzy o społeczeństwie we wszystkich typach szkół. CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry – 530 Read More …

Nauczyciel PLASTYKI

  ADRESACI: Słuchaczem może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie magisterskie lub inżynierskie (licencjat) oraz uprawnienia pedagogiczne do nauczania w szkołach. Studia nadają kwalifikacje do nauczania plastyki na wszystkich poziomach kształcenia. CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry – 450 godzin zajęć Read More …

ETYKA i FILOZOFIA

ADRESACI: Słuchaczem może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie magisterskie (lub studia 1 stopnia) oraz uprawnienia pedagogiczne do nauczania w szkołach. Studia nadają kwalifikacje do nauczania ETYKI i FILOZOFII na wszystkich poziomach kształcenia.  CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry – 445 Read More …

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE

ADRESACI: Słuchaczem może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie magisterskie lub inżynierskie oraz uprawnienia pedagogiczne do nauczania w szkołach. Studia nadają kwalifikacje do nauczania WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE . CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry – 350 godzin zajęć CAŁKOWITY Read More …

NAUCZYCIEL PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ADRESACI: Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni z przygotowaniem pedagogicznym. Studia przygotowują i dają uprawnienia do nauczania przedsiębiorczości. CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry – 350 godzin zajęć CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:   3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 Read More …

ZARZĄDZANIE BHP

ADRESACI: Osoby zamierzające prowadzić sprawy BHP w zakładzie pracy. CZAS TRWANIA: Studia trwają dwa semestry – 240 godzin zajęć CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:   3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna METODA ZAJĘĆ: Studia w 100% Read More …