Język niemiecki w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej (WSHE)

ADRESACI: Studia pod opieką merytoryczną WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO- EKONOMICZNEJ w Brzegu. Studia podyplomowe przeznaczone są dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej – wykazujących się podstawową znajomością języka angielskiego.Studia przygotowują również do egzaminu na certyfikat FCE, co łącznie daje pełne kwalifikacje Read More …

Etyka (WSHE)

ADRESACI: Słuchaczem może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie magisterskie (lub studia 1 stopnia) oraz uprawnienia pedagogiczne do nauczania w szkołach. Studia nadają kwalifikacje do nauczania ETYKI na wszystkich poziomach kształcenia. CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry – 550 godzin zajęć (w tym Read More …

Technika (WSHE)

ADRESACI: Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni z przygotowaniem pedagogicznym. Studia przygotowują i dają uprawnienia do nauczania przedmiotu technika na wszystkich poziomach kształcenia. CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry – 430 godzin zajęć (w tym praktyka pedagogiczna 60 godzin). CAŁKOWITY KOSZT Read More …