Plastyka i technika (WSHE)

ADRESACI: Studia podyplomowe na kierunku Plastyka i technika skierowane są do osób, które mają kwalifikacje pedagogiczne, ale do nauczania innego przedmiotu. Wymagane jest wykształcenie magisterskie w zakresie nauk będących przedmiotem nauczania w polskim systemie oświaty. Absolwent studiów Plastyka i technika Read More …

Wychowanie fizyczne (WSHE)

ADRESACI: Studia podyplomowe na kierunku Wychowanie fizyczne skierowane są do osób, które mają kwalifikacje pedagogiczne, ale do nauczania innego przedmiotu niż wychowanie fizyczne. Wymagane jest wykształcenie magisterskie w zakresie nauk będących przedmiotem nauczania w polskim systemie oświaty. Absolwent studiów Wychowanie Read More …

Język polski (WSHE)

ADRESACI: Studia podyplomowe na kierunku Język polski skierowane są do osób, które mają kwalifikacje pedagogiczne, ale do nauczania innego przedmiotu niż język polski.  Wymagane jest wykształcenie magisterskie w zakresie nauk będących przedmiotem nauczania w polskim systemie oświaty.  Studia mają na Read More …

Język niemiecki w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej (WSHE)

ADRESACI: Studia prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu. Studia podyplomowe przeznaczone są dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej – wykazujących się podstawową znajomością języka angielskiego.Studia przygotowują również do egzaminu na certyfikat FCE, co łącznie daje pełne kwalifikacje do nauczania Read More …

Bibliotekoznawstwo (WSHE)

ADRESACI: Studia przeznaczone są dla absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym planujących podjęcie pracy w bibliotekach publicznych, szkolnych i pedagogicznych. CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry – 545 godzin zajęć (w tym praktyka pedagogiczna 120 godzin). CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW: Read More …

Biologia (WSHE)

ADRESACI: Słuchaczem może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie magisterskie, licencjackie lub inżynierskie oraz uprawnienia pedagogiczne do nauczania w szkołach. Studia nadają kwalifikacje do nauczania BIOLOGII we wszystkich typach szkół. CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry – 615 godzin zajęć (w tym Read More …

Etyka (WSHE)

ADRESACI: Słuchaczem może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie magisterskie (lub studia 1 stopnia) oraz uprawnienia pedagogiczne do nauczania w szkołach. Studia nadają kwalifikacje do nauczania ETYKI na wszystkich poziomach kształcenia. CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry – 550 godzin zajęć (w tym Read More …

Historia (WSHE)

ADRESACI: Słuchaczem może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie (studia 1. lub 2. stopnia) oraz uprawnienia pedagogiczne do nauczania w szkołach. Studia nadają kwalifikacje do nauczania HISTORII we wszystkich typach szkół. CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry – 560 godzin zajęć (w tym Read More …

Technika (WSHE)

ADRESACI: Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni z przygotowaniem pedagogicznym. Studia przygotowują i dają uprawnienia do nauczania przedmiotu technika w szkole podstawowej. CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry – 430 godzin zajęć (w tym praktyka pedagogiczna 60 godzin). CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW: Read More …