Przygotowanie pedagogiczne (WSHE)

ADRESACI: Studia podyplomowe nadające kwalifikacje pedagogiczne skierowane są do osób z wyższym wykształceniem, pragnących zdobyć uprawnienia do nauczania w różnych typach szkół. Studia pod opieką merytoryczną Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu. CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry – 665 godzin zajęć Read More …