ZARZĄDZANIE BHP

ADRESACI:

Osoby zamierzające prowadzić sprawy BHP w zakładzie pracy.

CZAS TRWANIA:
Studia trwają dwa semestry – 240 godzin zajęć
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:
Studia w 100% w systemie on-line prowadzone są z wykorzystaniem Uczelnianej platformy edukacyjnej.
Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania. Słuchacz sam decyduje kiedy rozwiąże zadanie i prześle wykładowcy.
Można uczestniczyć w zajęciach z dowolnego miejsca na świecie, wykorzystując komputer, tablet lub smartfon.
 ZAKRES TEMATYCZNY:

Wprowadzenie do zagadnień BHP
Regulacje prawne z zakresu BHP
Analiza ocen zagrożeń zawodowych i wypadkowych
Ochrona przeciwpożarowa
Systemy zarządzania BHP w organizacjach
Profilaktyka zdrowotna i podstawy pomocy przedmedycznej
Ocena i usuwanie skutków wypadku
Szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne czynniki w pracy
Organizacja i metody szkolenia w zakresie BHP
Zadania i uprawnienia służby BHP
Psychologia i socjologia pracy w nowoczesnej gospodarce
Ochrona środowiska i edukacja ekologiczna
Metody pracy służby BHP
Podstawy przedsiębiorczości w zakresie BHP
Ekonomiczne i społeczne aspekty zarządzania BHP
Praktyka zawodowa

Poproś o dokumenty rekrutacyjne