Przedmiotowe

Studia nadają uprawnienia do nauczania wybranego przedmiotu na wszystkich poziomach kształcenia.