Pedagogika specjalna – Tyflopedagogika

ADRESACI:

Studia adresowane są do nauczycieli z wyższym wykształceniem pedagogicznym.
Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności przydatną do pracy z uczniem z dysfunkcją wzroku lub słuchu.
Absolwenci uzyskają kwalifikacje w zakresie tyflopedagogiki – edukacji i rehabilitacji uczniów słabowidzących i niewidomych – do pracy w szkołach, placówkach, ośrodkach specjalistycznych.

CZAS TRWANIA:

Studia trwają trzy semestry – 505 godzin zajęć + praktyka pedagogiczna 60 godz.+120 godz.

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 500 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Studia w 100% w systemie on-line prowadzone są z wykorzystaniem Uczelnianej platformy edukacyjnej.Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania.
Słuchacz sam decyduje kiedy rozwiąże zadanie i prześle wykładowcy.Można uczestniczyć w zajęciach z dowolnego miejsca na świecie, wykorzystując komputer, tablet lub smartfon.

ZAKRES TEMATYCZNY:

Podstawy pedagogiki specjalnej
Dydaktyka specjalna
Diagnostyka w pedagogice specjalnej
Etyka zawodu nauczyciela
Praktyka I – 60 godzin

Anatomia i fizjologia narządu wzroku
Elementy okulistyki i optometrii
Schorzenia oraz wady wzroku
Elementy tyflopsychologii
Podstawowe regulacje prawne edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzrokową
Współczesne problemy tyflopedagogiki
Diagnostyka tyflopedagogiczna
Terapia i wsparcie rodziny dziecka
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z dysfunkcją wzroku
Rehabilitacja i edukacja osób dorosłych z niepełnosprawnością wzrokową
Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC)
Metody wspomagania i terapii osób z niepełnosprawnością wzrokową
Metodyka rehabilitacji wzroku
Metodyka nauczania uczniów z niepełnosprawnością wzrokową w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Orientacja przestrzenna
Metodyka nauczania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzrokową
Metodyka nauczania alfabetu Braille’a
Praktyka II – 120 godzin

Poproś o dokumenty rekrutacyjne