Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość (WSHE)

Studia prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela studia z kierunku Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość nadają uprawnienia do nauczania przedsiębiorczości w szkołach lub do prowadzenia doradztwa zawodowego dla uczniów.

Adresatem studiów są osoby legitymujące się ukończeniem  studiów licencjackich lub magisterskich z pełnymi uprawnieniami pedagogicznymi, którzy chcą prowadzić zajęcia z przedmiotu Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość na wszystkich poziomach kształcenia bądź uczą tego przedmiotu, lecz nie posiadają kwalifikacji w tym zakresie.

Uwaga!!  W cenie kwalifikacyjnych studiów podyplomowych uzyskują Państwo dwie kwalifikacje: doradcy zawodowego i do nauczania przedsiębiorczości.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 312)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 2160)

Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiecej-zajec-prowadzonych-na-odleglosc--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli


Szanowni Państwo,
ze względu na szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w trosce o zdrowie pracowników i studentów informujemy, że decyzją Rektora WSHE w Brzegu, wszystkie zajęcia, aż do odwołania, prowadzone są w formie zdalnej (on-line).

Studia trwają cztery semestry.


MODUŁ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Podstawy dydaktyki
Emisja głosu
Etyka zawodu nauczyciela
Technologie informacyjne w edukacji


MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO

Planowanie i organizacja działalności firmy. Biznes Plan
Metodyka orientacji i poradnictwa zawodowego i szkolnego
Dydaktyka nauczania podstaw przedsiębiorczości
Teoria i praktyka orientacji i poradnictwa zawodowego
Zawodoznawstwo i informacje zawodowe
Zarządzanie i strategie konkurowania firmy na rynku
Socjologia i pedagogika pracy
Socjologia edukacji
Społeczne problemy zatrudnienia i rynku pracy
Podstawy decyzji ekonomicznych w firmie
Podatki i ubezpieczenia
Programy informatyczne w poradnictwie szkolno – zawodowym
Zatrudnienie i samozatrudnienie
Podstawy mikro i makroekonomii
Prawne aspekty działalności gospodarczej
Przedsiębiorczość w Unii Europejskiej
Etyczne i ekologiczne aspekty działalności gospodarczej
Trening skutecznej komunikacji i asertywności

Praktyka – 60 godzin doradztwo + 60 godzin przedsiębiorczość

Łączna liczba godzin - 760 (215h wykładów + 425h ćwiczeń + 120h praktyk)
66 punktów ECTS

Płatność w 1 raciePłatność w ratach (maksymalnie 10)
Cena zwykła 4800 złotych5200 złotych
Cena zwykła ze zniżką 5% (szczegóły dotyczące rabatów)4560 złotych4940 złotych
Cena zwykła ze żniżką 10% (szczegóły dotyczące rabatów)4320 złotych4680 złotych
Opłata wpisowa100 złotych100 złotych

     
     
    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]