DORADZTWO ZAWODOWE i PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

ADRESACI:
Słuchaczem może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie magisterskie, licencjackie lub inżynierskie oraz uprawnienia pedagogiczne do nauczania w szkołach.
Studia nadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego we wszystkich typach szkół.
Uwaga – kierunek typu dwa w jednym – w cenie kwalifikacyjnych studiów podyplomowych uzyskują Państwo dwie kwalifikacje: doradcy zawodowego i do nauczania przedsiębiorczości.
CZAS TRWANIA:
Studia trwają trzy semestry
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

4 500 zł (lub 3 raty po 1 600 zł lub 10 rat po 500 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Studia eksternistyczne wspomagane kształceniem on-line.
Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania.
Do zajęć wystarczy Internet, komputer lub tablet.

ZAKRES TEMATYCZNY:

Planowanie i organizacja działalności firmy. Biznes Plan
Metodyka orientacji i poradnictwa zawodowego i szkolnego
Metodyka przedsiębiorczości
Teoria i praktyka orientacji i poradnictwa zawodowego, szkolnego
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa
Zawodoznawstwo i informacje zawodowe
Zarządzanie i strategie konkurowania firmy na rynku
Socjologia i pedagogika dzisiejszej pracy
Socjologia edukacji
Społeczne problemy zatrudnienia i rynku pracy
Podstawy decyzji ekonomicznych w firmie
Podatki i ubezpieczenia
Programy informatyczne w poradnictwie szkolno – zawodowym
Firma na rynku – otocenie makroekonomiczne i konkurencyjne
Zatrudnienie i samozatrudnienie
Podstawy mikro i makroekonomii
Prawne aspekty działalności gospodarczej
Przedsiębiorczość w Unii Europejskiej
Etyczne i ekologiczne aspekty działalności gospodarczej
Komunikacja społeczna

Psychologia uczenia się dzieci
Dydaktyka w szkole
Formalne i prawne podstawy funkcjonowania szkoły/placówki
Pedagogiczne konteksty komunikacji
Etyka zawodu nauczyciela

Praktyka

Poproś o dokumenty rekrutacyjne