Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość (WSHE)

ADRESACI:
Słuchaczem może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie magisterskie, licencjackie lub inżynierskie oraz uprawnienia pedagogiczne do nauczania w szkołach.
Studia nadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego we wszystkich typach szkół.
Uwaga – kierunek typu dwa w jednym – w cenie kwalifikacyjnych studiów podyplomowych uzyskują Państwo dwie kwalifikacje: doradcy zawodowego i do nauczania przedsiębiorczości.
CZAS TRWANIA:
Studia trwają CZTERY semestry – 760 godzin zajęć (w tym praktyka pedagogiczna 120 godzin).
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

4 500 zł (lub 3 raty po 1 600 zł lub 10 rat po 500 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Szanowni Państwo,
ze względu na szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w trosce o zdrowie pracowników i studentów informujemy, że decyzją Rektora WSHE w Brzegu, wszystkie zajęcia, aż do odwołania, prowadzone są w formie zdalnej (on-line).

ZAKRES TEMATYCZNY:

MODUŁ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Podstawy dydaktyki
Emisja głosu
Etyka zawodu nauczyciela
Technologie informacyjne w edukacji

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO

Planowanie i organizacja działalności firmy. Biznes Plan
Metodyka orientacji i poradnictwa zawodowego i szkolnego
Dydaktyka nauczania podstaw przedsiębiorczości
Teoria i praktyka orientacji i poradnictwa zawodowego
Zawodoznawstwo i informacje zawodowe
Zarządzanie i strategie konkurowania firmy na rynku
Socjologia i pedagogika pracy
Socjologia edukacji
Społeczne problemy zatrudnienia i rynku pracy
Podstawy decyzji ekonomicznych w firmie
Podatki i ubezpieczenia
Programy informatyczne w poradnictwie szkolno – zawodowym
Zatrudnienie i samozatrudnienie
Podstawy mikro i makroekonomii
Prawne aspekty działalności gospodarczej
Przedsiębiorczość w Unii Europejskiej
Etyczne i ekologiczne aspekty działalności gospodarczej
Trening skutecznej komunikacji i asertywności

Praktyka – 60 godzin doradztwo + 60 godzin przedsiębiorczość

    Poproś o dokumenty rekrutacyjne