Edukacja dla bezpieczeństwa (EDB) (UNS)

Studia prowadzone przez Uczelnię Nauk Społecznych w Łodzi.

Studia skierowane są do osób legitymujących się ukończeniem  studiów licencjackich lub magisterskich z pełnymi uprawnieniami pedagogicznymi, którzy chcą prowadzić zajęcia edukacyjne z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa na wszystkich poziomach kształcenia bądź uczą tego przedmiotu, lecz nie posiadają kwalifikacji w tym zakresie. 

Studia podyplomowe mają charakter kwalifikacyjny i wyposażają słuchacza w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną a także umiejętności metodyczne do prowadzenia przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa, jak również zdobycie wiedzy o rodzajach, źródłach i sposobach zapobiegania współczesnych zagrożeń.  Nabyta przez słuchaczy wiedza ma przyczynić się do zwiększenia profesjonalizmu oraz skutecznego poszukiwania rozwiązań problemów występujących w sytuacjach kryzysowych.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 312)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 2160)

Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiecej-zajec-prowadzonych-na-odleglosc--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli


Zarządzeniem Rektora Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi w roku akademickim 2020/2021 wszystkie zajęcia odbywają się w formie on-line.

Studia trwają trzy semestry.


SEMESTR I

Podstawy pedagogiki obronnej i pedagogiki wojskowej
Współczesne problemy bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego
Komunikacja w systemie obronnym państwa
Sytuacje kryzysowe i likwidacja skutków sytuacji kryzysowych
Podstawy terenoznawstwa, topografii i łączności
Podstawy strategii i taktyki


SEMESTR II

Teoria edukacji dla bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
Zagrożenia patologiami społecznymi
Dydaktyka edukacji dla bezpieczeństwa
Podstawa programowa a program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa
Diagnoza kompetencji – rola kontroli i oceniania w pracy dydaktycznej
Projektowanie, wdrażanie i ewaluacja procesu kształcenia


SEMESTR III

Metodyka nauczania edukacji dla bezpieczeństwa
Projektowanie bezpieczeństwa w szkole
Sytuacje kryzysowe w środowisku szkolnym i ich rozwiązywanie
Ratownictwo i pierwsza pomoc przedmedyczna
TIK w edukacji dla bezpieczeństwa
Nowoczesne metody pracy dydaktycznej

Praktyka – 60 godzin

Łączna liczba godzin - 460 (180h wykładów + 190h ćwiczeń + 90h praktyk)
45 punktów ECTS

Płatność w 1 raciePłatność w ratach (maksymalnie 10)
Cena zwykła3600 złotych3900 złotych
Cena zwykła ze zniżką 5% (szczegóły dotyczące rabatów)3420 złotych3705 złotych
Cena zwykła ze żniżką 10% (szczegóły dotyczące rabatów)3240 złotych3510 złotych
Opłata wpisowa100 złotych100 złotych

    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]