Edukacja dla bezpieczeństwa (EDB) (UNS w Łodzi)

Studia prowadzone przez Uczelnię Nauk Społecznych w Łodzi.

Studia skierowane są do osób legitymujących się ukończeniem  studiów licencjackich lub magisterskich z pełnymi uprawnieniami pedagogicznymi, którzy chcą prowadzić zajęcia edukacyjne z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa na wszystkich poziomach kształcenia bądź uczą tego przedmiotu, lecz nie posiadają kwalifikacji w tym zakresie. 

Studia podyplomowe mają charakter kwalifikacyjny i wyposażają słuchacza w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną a także umiejętności metodyczne do prowadzenia przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa, jak również zdobycie wiedzy o rodzajach, źródłach i sposobach zapobiegania współczesnych zagrożeń.  Nabyta przez słuchaczy wiedza ma przyczynić się do zwiększenia profesjonalizmu oraz skutecznego poszukiwania rozwiązań problemów występujących w sytuacjach kryzysowych.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 312)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 2160)

Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiecej-zajec-prowadzonych-na-odleglosc--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli


Zarządzeniem Rektora Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi w roku akademickim 2020/2021 wszystkie zajęcia odbywają się w formie on-line.

Studia trwają trzy semestry.


SEMESTR I

Bezpieczeństwo państwa
Bezpieczeństwo i jego zagrożenie w aspekcie globalnym, wielokulturowym i cywilizacyjnym
Instytucjonalizacja systemu bezpieczeństwa wewnętrznego
Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej
Filozofia bezpieczeństwa


SEMESTR II

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
Zagrożenia patologiami społecznymi
Dydaktyka edukacji dla bezpieczeństwa
Podstawa programowa a program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa
Diagnoza kompetencji - rola kontroli i oceniania w pracy dydaktycznej
Projektowanie, wdrażanie i ewaluacja procesu kształcenia
Metodyka nauczania edukacji dla bezpieczeństwa


SEMESTR III

Projektowanie bezpieczeństwa w szkole
Sytuacje kryzysowe w środowisku szkolnym i ich rozwiązywanie
Ratownictwo i pierwsza pomoc przedmedyczna
TIK w edukacji dla bezpieczeństwa
Nowoczesne metody pracy dydaktycznej

Praktyka – 90 godzin

Łączna liczba godzin - 460 (180h wykładów + 190h ćwiczeń + 90h praktyk)
45 punktów ECTS

Oferta obowiązuje od 01.12.2023r

Opłata wpisowaPłatność od 2 do 10 rat płatnych przelewemPłatność jednym przelewem

Cena dla nowych Słuchaczy.

180 zł

3900 zł

3600 zł

    W poniższym polu należy podać swój adres mailowy, następnie zatwierdzić pole z kodem captcha (Nie jestem robotem) i kliknąć przycisk „Wyślij”. System odeśle wiadomość zwrotną z informacjami, dokumentami potrzebnymi do zapisu i numerem konta do opłaty wpisowej danej uczelni. Samo pobranie dokumentów nie jest jeszcze zobowiązujące i nie oznacza zapisu na studia.

    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]