INTERWENCJA KRYZYSOWA

ADRESACI: Studia pod opieką merytoryczną Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi. Studia podyplomowe INTERWENCJA KRYZYSOWA przygotowują do podejmowania działań prewencyjnych, udzielania skutecznej interwencji w przypadku wystąpienia kryzysu, opracowywania strategii i zasad działań interwencyjnych oraz powoływania i efektywnej współpracy w ramach zespołów Read More …

PSYCHOLOGIA POZYTYWNA

ADRESACI: Studia prowadzone pod patronatem merytorycznym  Collegium Humanum – Szkoły Głównej Menedżerskiej w Warszawie. Adresatami studiów są osoby z wyższym wykształceniem, które chcą zrealizować dwa cele: • uzupełnić wiedzę naukową o szczęściu i psychologicznym dobrostanie, dzięki czemu będą mogli wykorzystać ją Read More …

OCHRONA ŚRODOWISKA

ADRESACI: Studia prowadzone pod patronatem merytorycznym  Collegium Humanum – Szkoły Głównej Menedżerskiej w Warszawie. Studia są kierowane do: • pracowników zajmujących się administrowaniem i zarządzaniem zasobami środowiska przyrodniczego w jednostkach samorządu terytorialnego, • pracowników różnych instytucji i zakładów pracy związanych z Read More …

DYSLEKSJA-DIAGNOZA I TERAPIA

ADRESACI: Studia adresowane są do nauczycieli z wyższym wykształceniem pedagogicznym. Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności przydatne do pracy diagnostyczno-terapeutycznej z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. CZAS TRWANIA: Studia trwają dwa semestry – 250 godzin Read More …

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ADRESACI: Studia prowadzone pod patronatem merytorycznym  Collegium Humanum – Szkoły Głównej Menedżerskiej w Warszawie. Studia adresowane są zarówno do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwie, m.in.: menedżerów, właścicieli firm, pracowników działów personalnych, jak i doradców personalnych, psychologów pracy Read More …

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH + ABI

OPIS: Od 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). Informacje dotyczące rozporządzenia znajdują się w  Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w Read More …

COACHING I MENTORING

ADRESACI: Studia prowadzone pod patronatem merytorycznym  Collegium Humanum – Szkoły Głównej Menedżerskiej w Warszawie. Przedsiębiorstwa, a także sektor związany z edukacją potrzebuje skutecznych i charyzmatycznych przywódców, którzy potrafiliby rozwijać potencjał zarówno tkwiący w klientach, jak i u pracowników oświaty i firm, Read More …