Neurologopedia (CH)

ADRESACI: Studia prowadzone pod patronatem merytorycznym  Collegium Humanum – Szkoły Głównej Menedżerskiej w Warszawie. Studia na specjalności Neurologopedia to szansa na podniesienie swoich umiejętności i wzbogacenie ich o dodatkowe, cenne kompetencje dla wszystkich osób, które ukończyły już studia wyższe (na stopniu Read More …

Zarządzanie w ochronie zdrowia (CH)

ADRESACI: Studia prowadzone pod patronatem merytorycznym  Collegium Humanum – Szkoły Głównej Menedżerskiej w Warszawie. Celem studiów jest przekazanie słuchaczom profesjonalnej wiedzy z zakresu zarządzania organizacjami ochrony zdrowia, którą będą mogli wykorzystywać w swojej pracy zawodowej. Studia zagłębiają się w tematykę ochrony Read More …

Organizacja i zarządzanie oświatą (CH)

ADRESACI: Studia prowadzone pod patronatem merytorycznym  Collegium Humanum – Szkoły Głównej Menedżerskiej w Warszawie. Adresatami studiów są osoby zajmujące się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego oraz osoby, które zamierzają startować na stanowisko dyrektora w oświacie. Studia mogą podjąć osoby, które Read More …

Dysleksja – diagnoza i terapia (WSHE)

ADRESACI: Studia adresowane są do nauczycieli z wyższym wykształceniem pedagogicznym. Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności przydatne do pracy diagnostyczno-terapeutycznej z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. CZAS TRWANIA: Studia trwają dwa semestry – 250 godzin Read More …

Zarządzanie zasobami ludzkimi (CH)

ADRESACI: Studia prowadzone pod patronatem merytorycznym  Collegium Humanum – Szkoły Głównej Menedżerskiej w Warszawie. Studia adresowane są zarówno do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwie, m.in.: menedżerów, właścicieli firm, pracowników działów personalnych, jak i doradców personalnych, psychologów pracy Read More …

Inspektor ochrony danych + ABI (UNS)

OPIS: Od 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). Informacje dotyczące rozporządzenia znajdują się w  Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w Read More …

Zarządzanie BHP (UNS)

ADRESACI: Osoby zamierzające prowadzić sprawy BHP w zakładzie pracy. CZAS TRWANIA: Studia trwają dwa semestry – 240 godzin zajęć CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:   3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna METODA ZAJĘĆ: Studia doskonalące Read More …