Uczelnia Nauk Społecznych

Studia podyplomowe prowadzone przez Uczelnię Nauk Społecznych w Łodzi.

Zarządzeniem JM Rektor Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi w roku akademickim 2020/2021 wszystkie zajęcia odbywają się w formie on-line.

METODA ZAJĘĆ:

Studia podyplomowe nadające kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela, realizowane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w: