Uczelnia Nauk Społecznych

Studia podyplomowe pod opieką merytoryczną Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi.

METODA ZAJĘĆ:

Studia eksternistyczne wspomagane kształceniem on-line.
Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania.
Do zajęć wystarczy Internet, komputer lub tablet.

NADAJĄCE UPRAWNIENIA DO NAUCZANIA DRUGIEGO PRZEDMIOTU: N

PEDAGOGIKA SPECJALNA:

DOSKONALĄCE :

DOSKONALĄCE W OBSZARZE PSYCHOLOGII

studia 100% on-line