Uczelnia Nauk Społecznych

Studia podyplomowe pod opieką merytoryczną Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi.

Zarządzeniem JM Rektor Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi w roku akademickim 2020/2021 wszystkie zajęcia odbywają się w formie on-line.

METODA ZAJĘĆ:

Studia podyplomowe nadające kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela, realizowane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w:

  • Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668) oraz
  • Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450)

PEDAGOGIKA SPECJALNA:

NADAJĄCE UPRAWNIENIA DO NAUCZANIA DRUGIEGO PRZEDMIOTU:

DOSKONALĄCE :

DOSKONALĄCE STUDIA PODYPLOMOWE W OBSZARZE PSYCHOLOGII I ZDROWIA:

DOSKONALĄCE W OBSZARZE PSYCHOLOGII

studia 100% on-line