Studia magisterskie

Studia Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi.
Trzy zjazdy w semestrze
Ponieżej dokumenty rekrutacyjne:
Proszę wypełnić (umowa w dwóch egzemplarzach) dodatkowo proszę o
  • kserokopię suplementu do dyplomu (w przypadku dyplomów wydanych po 01.01.2005)
  • kserokopię świadectwa dojrzałości
  • kserokopię dowodu osobistego
  • 2 fotografie o wymiarze 45×35 mm (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego)
    wszystkie dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem – może potwierdzić obecny pracodawca lub notariusz
  • 4 koperty ze znaczkami (4 x 3,20 zł – zmiana stawek Poczta Polska od 01.02.2017) i adresem zwrotnym kandydata
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej na rachunek bankowy:

78 1020 3352 0000 1702 0205 7842
Uczelnia Nauk Społecznych
90-229 Łódź ; ul. Kamińskiego 21

bardzo prosimy o umieszczenie w tytule przelewu:

• imienia i nazwiska
• kierunku i trybu studiów
• dopisku “opłata rekrutacyjna”

Kierunek Opłata rekrutacyjna Opłaty za studia
Pedagogika II st
Rekrutacja otwarta na wszystkie specjalności
80 zł od 350 zł / m-c(2)

(2) Wysokość opłaty uzależniona od wybranego terminu płatności:
• 350 zł (przy zachowaniu terminu płatności do 5-go każdego miesiąca) = 2100 zł / semestr
• 400 zł (przy zachowaniu terminu płatności do 15-go każdego miesiąca) = 2400 zł / semestr

Wszystkie dokumenty proszę wysłać na adres EDUSFERA w Szczawnie-Zdroju – od tego momentu “wirtualny Dziekanat Uczelni” będzie pomagał w toku studiów