Zawodowe

Studia podyplomowe dają kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych i policealnych w zawodzie określonym planem studiów oraz do nauczania przedmiotów objętych programem studiów.

Kształcimy na kierunkach:

 1. Nauczanie dietetyki  plan studiów i dokumenty rekrutacyjne
 2. Nauczanie kosmetologii  plan studiów i dokumenty rekrutacyjne
 3. Nauczanie przedmiotów na kierunku informatyk plan studiów i dokumenty rekrutacyjne
 4. Nauczanie przedmiotów na kierunku teleinformatyk plan studiów i dokumenty rekrutacyjne
 5. Nauczanie o urządzeniach i systemach energetyki odnawialnej
 6. Nauczanie przedmiotów elektryczno – elektronicznych
 7. Nauczanie przedmiotów elektryczno-budowlanych – plan studiów i dokumenty rekrutacyjne
 8. Nauczanie przedmiotów na kierunku technik ekonomista – plan studiów i dokumenty rekrutacyjne
 9. Nauczanie przedmiotów turystyczno– hotelarskich  plan studiów i dokumenty rekrutacyjne
 10. Nauczanie przedmiotów mechaniczno – elektronicznych (mechatroniki)   plan studiów  i dokumenty rekrutacyjne
 11. Nauczanie przedmiotów technicznych rolno-leśnych
 12. Nauczanie przedmiotów w zakresie techniki grafiki i poligrafii cyfrowej   plan studiów  i dokumenty rekrutacyjne
 13. Nauczanie przedmiotów w zakresie techniki gazownictwa
 14. Nauczanie przedmiotów w zakresie techniki handlowej   plan studiów  i dokumenty rekrutacyjne
 15. Nauczanie przedmiotów w zakresie techniki mechanizacji rolnictwa
 16. Nauczanie przedmiotów w zakresie techniki obsługi turystycznej
 17. Nauczanie przedmiotów w na kierunku technik pojazdów samochodowych – plan studiów  i dokumenty rekrutacyjne
 18. Nauczanie przedmiotów w zakresie techniki poligraficznej
 19. Nauczanie przedmiotów w zakresie techniki prac biurowych
 20. Nauczanie przedmiotów w zakresie techniki technologii maszyn i komputerowego wspomagania produkcji
 21. Nauczanie przedmiotów w zakresie techniki technologii żywności  plan studiów  i dokumenty rekrutacyjne
 22. Nauczanie przedmiotów w zakresie techniki urządzeń sanitarnych
 23. Nauczanie przedmiotów w zakresie techniki żywienia zdrowego i specjalnego
 24. Nauczanie przedmiotów w zakresie techniki żywienia i usług gastronomicznych  plan studiów  i dokumenty rekrutacyjne
 25. Nauczanie przedmiotów w zakresie usług fryzjerskich  plan studiów  i dokumenty rekrutacyjne
 26. Nauczanie przedmiotów zawodowych w zakresie chłodnictwa i klimatyzacji
 27. Nauczyciel przedmiotów zawodowych technicznych
 28. Reklama i public relations dla nauczycieli  – plan studiów  i dokumenty rekrutacyjne
 29. Nauczanie logistyki i spedycji  plan studiów  i dokumenty rekrutacyjne

Poproś o przesłanie zakresu tematycznego na adres e-mail: biuro@edusfera.edu.pl