Zawodowe

Studia podyplomowe dają kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych i policealnych w zawodzie określonym planem studiów oraz do nauczania przedmiotów objętych programem studiów.

Kształcimy na kierunkach:

 1. Nauczanie dietetyki
 2. Nauczanie kosmetologii  plan studiów
 3. Nauczanie o urządzeniach i systemach energetyki odnawialnej
 4. Nauczanie przedmiotów elektryczno – elektronicznych
 5. Nauczanie przedmiotów elektryczno-budowlanych
 6. Nauczanie przedmiotów turystyczno– hotelarskich  plan studiów
 7. Nauczanie przedmiotów mechaniczno – elektronicznych (mechatroniki)   plan studiów
 8. Nauczanie przedmiotów technicznych rolno-leśnych
 9. Nauczanie przedmiotów w zakresie techniki grafiki i poligrafii cyfrowej   plan studiów
 10. Nauczanie przedmiotów w zakresie techniki gazownictwa
 11. Nauczanie przedmiotów w zakresie techniki handlowej
 12. Nauczanie przedmiotów w zakresie techniki mechanizacji rolnictwa
 13. Nauczanie przedmiotów w zakresie techniki obsługi turystycznej
 14. Nauczanie przedmiotów w zakresie techniki pojazdów samochodowych
 15. Nauczanie przedmiotów w zakresie techniki poligraficznej
 16. Nauczanie przedmiotów w zakresie techniki prac biurowych
 17. Nauczanie przedmiotów w zakresie techniki technologii maszyn i komputerowego wspomagania produkcji
 18. Nauczanie przedmiotów w zakresie techniki technologii żywności
 19. Nauczanie przedmiotów w zakresie techniki urządzeń sanitarnych
 20. Nauczanie przedmiotów w zakresie techniki żywienia zdrowego i specjalnego
 21. Nauczanie przedmiotów w zakresie usług fryzjerskich  plan studiów
 22. Nauczanie przedmiotów zawodowych w zakresie chłodnictwa i klimatyzacji
 23. Nauczyciel przedmiotów zawodowych technicznych
 24. Reklama i public relations dla nauczycieli
 25. Nauczanie logistyki  plan studiów

Poproś o przesłanie zakresu tematycznego na adres e-mail: biuro@edusfera.edu.pl