Collegium Humanum

Studia prowadzone są przez Collegium Humanum – Szkołę Główną Menedżerską z siedzibą w Warszawie (nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MEiN)

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)

1. W związku z pojawiającymi się pytaniami z zakresu pedagogiki specjalnej, przesyłamy poniżej Państwu link, który stanowi odpowiedź na najczęściej zadawane pytania Słuchaczy- https://www.gov.pl/ (akt. 08/08/2022)

2. Poszczególne specjalności studiów podyplomowych prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w trybie bezpośredniego kontaktu z wykładowcą, wspomagane kształceniem on-line.

Kategorie poniżej można przewijać za pomocą strzałek. Specjalności podzielone są na: „nauczanie przedmiotowe”, „pedagogiczne”, „nauczanie przedmiotów zawodowych”, oraz „doskonalące”