Collegium Humanum

 

Studia prowadzone są przez Collegium Humanum – Szkołę Główną Menedżerską z siedzibą w Warszawie.

Poszczególne specjalności studiów podyplomowych prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w trybie bezpośredniego kontaktu z wykładowcą, wspomagane kształceniem on-line.

NOWOŚCI

Kierunki psychologiczne:

 1. Administracja publiczna
 2. Asystent rodziny
 3. Dietetyka i psychologia zdrowia
 4. Neurologopedia
 5. Pedagogika Marii Montessorii
 6. Ochrona środowiska
 7. Pomoc psychopedagogiczna i emocjonalna w procesie rehabilitacji i leczenia osób przewlekle chorych z elementami psychoonkologii
 8. Prawo gospodarcze i handlowe
 9. Psychodietetyka
 10. Psychologia pozytywna
 11. Psychologia pracy i zarządzanie personelem
 12. Psychologia społeczna w zarządzaniu rozwojem organizacji
 13. Psychologia transportu
 14. Psychologia wczesnego i średniego okresu szkolnego z terapią pedagogiczną
 15. Psychotraumatologia
 16. Seksuologia
 17. Seksuologia kliniczna
 18. Trener umiejętności społecznych