Collegium Humanum

Studia prowadzone pod patronatem merytorycznym  Collegium Humanum – Szkoły Głównej Menedżerskiej w Warszawie.

Poszczególne specjalności studiów podyplomowych prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w trybie bezpośredniego kontaktu z wykładowcą, wspomagane kształceniem on-line.

NOWOŚCI

Kierunki psychologiczne:

 1. Administracja i zarządzanie publiczne
 2. Arteterapia w edukacji
 3. Asystent rodziny
 4. Audyt marketingowy
 5. Coaching i doradztwo zawodowe
 6. Coaching i psychologia biznesu
 7. Diagnoza i rewalidacja pedagogiczna
 8. Dietetyka i psychologia zdrowia
 9. Dysleksja
 10. E-commerce
 11. E-marketing
 12. Gerontologia
 13. Grafika reklamowa
 14. Handel zagraniczny
 15. Kształcenie głosu i mowy
 16. Menedżer ds. Sprzedaży
 17. Menedżer kultury i sportu
 18. Mediacje rodzinne i podstawy pomocy psychologicznej dla rodziny
 19. Negocjacje i mediacje w biznesie
 20. Neurodydaktyka i dydaktyka medialna
 21. Neurologopedia
 22. Nowoczesna komunikacja marketingowa
 23. Psychologia wychowania i pedagogika Marii Montessorii
 24. Psychologia i pedagogika sztuki
 25. Ochrona środowiska
 26. Pomoc psychopedagogiczna i emocjonalna w procesie rehabilitacji i leczenia osób przewlekle chorych z elementami psychoonkologii
 27. Poradnictwo rodzinne
 28. Prawo gospodarcze i handlowe
 29. Prawo unii europejskiej
 30. Projektowanie usług
 31. Psychodietetyka
 32. Psychologia kliniczna i społeczna dla nauczycieli
 33. Psychologia pozytywna
 34. Psychologia pracy i zarządzanie personelem
 35. Psychologia reklamy
 36. Psychologia społeczna w zarządzaniu rozwojem organizacji
 37. Psychologia sądowa z interwencją kryzysową i psychotraumatologią
 38. Psychologia transportu
 39. Psychologia uzależnień
 40. Psychologia w nauczaniu i wychowaniu dziecka
 41. Psychologia wczesnego i średniego okresu szkolnego z terapią pedagogiczną
 42. Psychologia zwierząt
 43. Psychoonkologia
 44. Psychotraumatologia
 45. Public relations
 46. Reklama w mediach
 47. Seksuologia
 48. Seksuologia kliniczna
 49. Socjoterapia
 50. Stosowana analiza zachowania w pracy z osobami z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju lub zachowania
 51. Traumatologia
 52. Trener umiejętności społecznych
 53. Zamówienia publiczne
 54. Zarządzanie innowacją
 55. Zarządzanie potencjałem pracowników
 56. Zarządzanie projektami finansowanymi ze środków UE
 57. Zarządzanie przedsiębiorstwem