Collegium Humanum

Studia prowadzone pod patronatem merytorycznym  Collegium Humanum – Szkoły Głównej Menedżerskiej w Warszawie.

Poszczególne specjalności studiów podyplomowych prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w trybie bezpośredniego kontaktu z wykładowcą, wspomagane kształceniem on-line.

NOWOŚCI

Kierunki psychologiczne:

 1. Administracja publiczna
 2. Arteterapia w edukacji
 3. Asystent rodziny
 4. Coaching i doradztwo zawodowe
 5. Coaching i psychologia biznesu
 6. Dietetyka i psychologia zdrowia
 7. Mediacje rodzinne i podstawy pomocy psychologicznej dla rodziny
 8. Neurologopedia
 9. Psychologia wychowania i pedagogika Marii Montessorii
 10. Ochrona środowiska
 11. Pomoc psychopedagogiczna i emocjonalna w procesie rehabilitacji i leczenia osób przewlekle chorych z elementami psychoonkologii
 12. Poradnictwo rodzinne
 13. Prawo gospodarcze i handlowe
 14. Psychodietetyka
 15. Psychologia pozytywna
 16. Psychologia pracy i zarządzanie personelem
 17. Psychologia transportu
 18. Psychologia wczesnego i średniego okresu szkolnego z terapią pedagogiczną
 19. Psychotraumatologia
 20. Seksuologia
 21. Seksuologia kliniczna
 22. Trener umiejętności społecznych