Collegium Humanum

Studia prowadzone są przez Collegium Humanum – Szkołę Główną Menedżerską w Warszawie.

Poszczególne specjalności studiów podyplomowych prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w trybie bezpośredniego kontaktu z wykładowcą, wspomagane kształceniem on-line.

NOWOŚCI

Kierunki psychologiczne:

 1. Administracja publiczna
 2. Arteterapia w edukacji
 3. Asystent rodziny
 4. Coaching i doradztwo zawodowe
 5. Coaching i psychologia biznesu
 6. Dietetyka i psychologia zdrowia
 7. Neurologopedia
 8. Psychologia wychowania i pedagogika Marii Montessorii
 9. Ochrona środowiska
 10. Pomoc psychopedagogiczna i emocjonalna w procesie rehabilitacji i leczenia osób przewlekle chorych z elementami psychoonkologii
 11. Prawo gospodarcze i handlowe
 12. Psychodietetyka
 13. Psychologia pozytywna
 14. Psychologia pracy i zarządzanie personelem
 15. Psychologia transportu
 16. Psychologia wczesnego i średniego okresu szkolnego z terapią pedagogiczną
 17. Psychotraumatologia
 18. Seksuologia
 19. Seksuologia kliniczna
 20. Trener umiejętności społecznych