Szkolenia

Do prowadzenia szkoleń zaangażowaliśmy doświadczoną kadrę dydaktyczną Uczelni Nauk Społecznych dyrektorów szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz specjalistów praktyków – pedagogów i trenerów współpracujących z Uczelnią.

METODA PRACY

zajęcia odbywają się na Platformie edukacyjnej Uczelni – 7 dni przed terminem udostępniane są materiały (pliki tekstowe, pokazy z komentarzami, przykładowe dokumenty, itp.)  oraz zadania ćwiczeniowe.

Po zapoznaniu z materiałami MOŻNA wysłać do wykładowcy wykonane zadanie ćwiczeniowe – wykładowca oceni i skomentuje pracę.

Data i godzina – oznaczają MOŻLIWOŚĆ bezpośredniego kontaktu z wykładowcami za pomocą sytemu wideokonferencji (wystarczy komputer, tablet lub smartfon) – zadania pytania, skonsultowania wysłanej wcześniej odpowiedzi, porozmawiania i wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydaje Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi – zobacz

Nazwa szkolenia Liczba godzin cena Data i godzina Data i godzina
Awans zawodowy nauczyciela – dokumentacja, postępowanie kwalifikacyjne  5h  175zł 27 stycznia br.
1800 – 2100  
1 lutego br.
930 – 1230
Arteterapia z sensoplastyką i elementami terapii zajęciowej  15h  500zł 28 stycznia br.
1800 – 2100  
2 lutego br.
930 – 1230
Dziecko z zespołem FAS w szkole i przedszkolu  10h  300zł 29 stycznia br.
1800 – 2100  
2 lutego br.
930 – 1230
Diagnoza dojrzałości Szkolnej  10h  200zł 30 stycznia br.
1800 – 2100  
1 lutego br.
930 – 1230
Depresja i zaburzenia lękowe na różnych etapach edukacyjnych  10h  200zł 31 stycznia br.
1800 – 2100  
1 lutego br.
930 – 1230
Kreatywny nauczyciel świetlicy 5h150 zł27 stycznia br.
1800 – 2100
1 lutego br.
930 – 1230
Terapia ręki z diagnozą specyficznych trudności w uczeniu się 20h700 zł28 stycznia br.
1800 – 2100
2 lutego br.
930 – 1230
Metoda projektów w przedszkolu i szkole 5h150 zł30 stycznia br.
1800 – 2100
15 lutego br.
930 – 1230
Trening Zastępowania Agresji 15h500 zł31 stycznia br.
1800 – 2100
2 lutego br.
930 – 1230

W przygotowaniu:

  • Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć, czyli jak efektywnie przygotować się do oceny swojej pracy?
  • Hejt – mowa nienawiści w Internecie – praktyczne wskazówki na lekcje wychowawcze
  • Zmiany w prawie oświatowym od 1 września 2019 r. (m.in. ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami)
  • Charakterystyka podstawowych dysfunkcji związanych z procesami integracji sensorycznej
  • Praca z uczniem z zespołem Aspergera w placówce edukacyjnej
  • Wykorzystanie kodów QR do nauczania przedmiotów w szkole
  • “Rodzic roszczeniowy” – strategie udanej współpracy z trudnym rodzicem we współczesnej szkole
  • “Rozwijanie przez czytanie” – program dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
  • Sztuka koncentracji – jak zachęcić ucznia do udziału w lekcji

Kontakt: biuro@edusfera.edu.pl