Najczęściej zadawane pytania

W jakiej formie odbywają się studia?

Studia odbywają się w systemie eksternistycznym wspomaganym kształceniem on-line. Po rejestracji oraz przysłaniu do nas wszystkich wymaganych dokumentów dostają Państwo adres do naszej platformy wraz z danymi do logowania. Na platformie znajdują się wszystkie materiały oraz zadania do wykonania, które są także podstawą do pomyślnego zaliczenia studiów. Nie ma także obrony pracy.

Ile trwają studia?

W zależności od kierunku czas trwania nauki wynosi od 2 do 4 semestrów.

Jak wyglądają studia w zakresie praktyk?

Każdy kierunek wymaga odbycia praktyk w wymaganej dla niego liczbie godzin. Wszystkie dokumenty z tym związane wraz z informacją w jakich placówkach można odbywać praktyki dla danego kierunku studiów będą mogli Państwo znaleźć na naszej platformie z zadaniami, po otrzymaniu do niej dostępu. Po Państwa stronie leży znalezienie zakładu pracy w którym zostaną wykonane. Praktyki z innych studiów nie mogą być podstawą zaliczenia praktyk na bieżących studiach.

Czy jest wpisowe oraz czy można płacić w ratach?

Wpisowe na każdy kierunek (za wyjatkiem Executive Master of Business Administration) studiów wynosi 100 złotych. Istnieje także możliwość płatności w ratach – 3 lub 10 rat.