Studia magisterskie – blended learning

Rekrutacja na semestr zimowy została zakończona. Zapraszamy ponownie po 1 marca 2021.

Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi

Blended learning –
tylko 5 obowiązkowych zjazdów w semestrze w siedzibie Uczelni w Łodzi.

  • Bezpieczeństwo narodowe
   • Bezpieczeństwo militarne
   • Przygotowanie obronne
   • Zarządzanie kryzysowe
  • Pedagogika specjalna
   • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
   • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)
   • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)
   • Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
   • Resocjalizacja i socjoterapia
   • Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju
  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – jednolite magisterskie
  • Pedagogika – licencjat
   • Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu
   • Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
   • Gerontologia społeczna i oświatowa
   • Organizacja i zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnych
   • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną
   • Resocjalizacja i socjoterapia
   • Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju
   • Trening rozwoju jednostki i grupy
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne – licencjat
   • Bezpieczeństwo osób i mienia
   • Obrona cywilna
   • Ochrona i obrona narodowa
   • Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym
   • Zarządzanie kryzysowe w administracji

Opłaty

Wysokość opłat

Kontakt:
mgr inż. Dariusz Sroka
tel. + 48 537 172 724

e-mail: biuro@edusfera.edu.pl