Doskonalące studia podyplomowe w obszarze psychologii i zdrowia

Studia pod patronatem merytorycznym Wyższej Szkoły Humanistyczo-Ekonomicznej w Brzegu.

Studia doskonalące realizowane są w 100% online – praca na Platformie edukacyjnej Uczelni (w dowolnym dla Słuchacza czasie) wspomagana systemem wideokonferencji (możliwość bezpośredniego kontaktu z wykładowcą).

KIERUNKI:

Diagnoza i terapia neuropsychologiczna
Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna dzieci i młodzieży
Diagnoza i Terapia psychologiczna osób dorosłych

Diagnoza i terapia psychologiczna zaburzeń lękowych, jąkania i mutyzmu

Psychologia pozytywna
Psychologia pracy i zarządzanie personelem
Psychotraumatologia
Seksuologia
Seksuologia kliniczna

Psychogeriatria z animacją kulturową
Psychologia małego dziecka w terapii i pracy opiekuńczo-
wychowawczej