Doskonalące studia podyplomowe w obszarze psychologii i zdrowia

Studia pod patronatem merytorycznym Wyższej Szkoły Humanistyczo-Ekonomicznej w Brzegu.

KIERUNKI:

Psychosomatyka
Neuropsychologia
Diagnoza i Terapia psychologiczna dzieci i młodzieży
Diagnoza i Terapia psychologiczna osób dorosłych

Psychogeriatria z animacją kulturową – plan studiów
Psychologia Sportu – plan studiów
Szkoła Psychoterapii dla Psychologów – plan studiów
Bajkoterapia i Muzykoterapia w pracy Psychologa i Pedagoga – plan studiów
Psychologia w pracy socjalne – plan studiów
Terapeuta Rodzinny – plan studiów
Psychologia małego dziecka w terapii i pracy opiekuńczo-
wychowawczej – plan studiów
Akademia Psychologa Dziecięcego – Psycholog w edukacji
elementarnej, włączającej i wczesnoszkolnej –plan studiów