Doskonalące studia podyplomowe w obszarze psychologii i zdrowia

Studia pod patronatem merytorycznym Wyższej Szkoły Humanistyczo-Ekonomicznej w Brzegu.

Studia doskonalące realizowane są w 100% online – praca na Platformie edukacyjnej Uczelni (w dowolnym dla Słuchacza czasie) wspomagana systemem wideokonferencji (możliwość bezpośredniego kontaktu z wykładowcą).

KIERUNKI:

Psychosomatyka i symptomatologia
Diagnoza i terapia neuropsychologiczna
Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna dzieci i młodzieży
Diagnoza i Terapia psychologiczna osób dorosłych
Akademia Psychologa Dziecięcego – Psycholog w edukacji
elementarnej, włączającej i wczesnoszkolnej

Diagnoza i terapia psychologiczna zaburzeń lękowych, jąkania i mutyzmu

Psychologia pozytywna
Psychologia pracy i zarządzanie personelem
Psychologia społeczna w zarządzaniu rozwojem organizacji
Psychologia sądowa z interwencją kryzysową i psychotraumatologią
Psychologia transportu
Psychologia uzależnień
Psychotraumatologia
Seksuologia
Seksuologia kliniczna

Psychologia kliniczna i społeczna dla nauczycieli

Psychogeriatria z animacją kulturową
Psychologia Sportu

Szkoła Psychoterapii dla Psychologów – poproś o plan studiów
Bajkoterapia i Muzykoterapia w pracy Psychologa i Pedagoga
Psychologia w pracy socjalne – poproś o plan studiów
Terapeuta Rodzinny
Psychologia małego dziecka w terapii i pracy opiekuńczo-
wychowawczej