Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (Nauczycielska)

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE (DLA LICENCJATÓW LUB MAGISTRÓW W INDYWIDUALNEJ ORGANIZACJI STUDIÓW)

Studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (Nauczycielska) prowadzone są przez Collegium Humanum – Szkołę Główną Menedżerską z siedzibą w Warszawie.


RODZAJ STUDIÓW: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE
TRYB STUDIÓW: STUDIA NIESTACJONARNE I ON-LINE
TYTUŁ ZAWODOWY: MAGISTER PEDAGOGIKI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ


Niestacjonarne studia jednolite magisterskie na kierunku PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA z możliwością indywidualnej organizacji studiów dla osób posiadających ukończone studia wyższe i tytuł zawodowy magistra lub licencjata (w szczególności z kierunku pedagogika).


W trakcie studiów na zasadach określonych w Regulaminie Studiów Collegium Humanum można ubiegać się o Indywidualną Organizację Studiów oraz przeniesienie części osiągnięć z poprzednich studiów (przedmioty kształcenia ogólnego, fakultatywne, lektoraty, proseminarium, specjalnościowe itp.). Dzięki uznaniu i zaliczeniu wybranych przedmiotów z programu studiów jednolitych magisterskich na kierunku PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, można zdobyć pełne wykształcenie nauczycielskie, w czasie znacząco krótszym niż 5 lat.

Program studiów - rok akademicki 2023/2024

W trakcie studiów realizowany jest pełny program kształcenia studiów jednolitych magisterskich na PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA.

Program studiów obejmuje następujące moduły realizowane podczas całego cyklu nauczania:

 • Kształcenie ogólne i podstawy działań pedagogicznych
 • Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne
 • Przygotowanie merytoryczne
 • Dydaktyka wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
 • Podstawy pedagogiki specjalnej

W programie studiów uwzględniono różne formy zajęć m.in. wykłady, ćwiczenia, zajęcia praktyczne, konwersatoria, warsztaty, seminarium.


ZAGADNIENIA OMAWIANE PODCZAS STUDIÓW:

 • Techniki pracy umysłowej
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
 • Pedagogika kreatywna w teorii i praktyce
 • Pedagogika wczesnoszkolna
 • Pedagogika przedszkolna
 • Metody badań pedagogicznych
 • Współpraca środowiskowa w szkole
 • Historia wychowania
 • Pedagogika porównawcza
 • Ekspresja ruchowa dziecka
 • Trudności adaptacyjne dziecka
 • Współpraca z rodzicami
SEMESTR 1-2
SEMESTR 3-4
SEMESTR 5
Czesne
roczne
Czesne
semestralne
Czesne
miesięczne
(10 rat)
Czesne
roczne
Czesne
semestralne
Czesne
miesięczne
(10 rat)
Czesne
semestralne
Czesne
miesięczne
(5 rat)
5 500 PLN
2 750 PLN
550 PLN
6500 PLN
3250 PLN
650 PLN
3650 PLN
730 PLN

 

OPŁATY ADMINISTRACYJNE:

opłata rekrutacyjna – 85 zł
opłata za legitymację studencką – 22 zł
opłata wpisowa – 200 zł 0 zł do 15.09.2023

 

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

 

Szczegółowa tabela opłat

KROK 1 - ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

 

KROK 2 - POSTĘPUJ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ PRZESŁANĄ MAILEM

Konieczne jest dołączenie do dokumentów rekrutacyjnych dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat lub magisterium) wraz z suplementem do dyplomu. W przypadku nieposiadania suplementu do dyplomu należy dołączyć kartę przebiegu studiów wydaną przez uczelnię, w której uzyskano tytuł zawodowy.

REKRUTACJA NA STUDIA MAGISTERSKIE

mail: studia@edusfera.edu.pl
telefon: +48 535 106 405
telefon: +48 790 753 260
 

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]