Zarządzanie BHP (CH w Warszawie)

Studia prowadzone są przez Collegium Humanum – Szkołę Główną Menedżerską z siedzibą w Warszawie.


Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)
To szczególnie wygodne rozwiązanie, na które w przypadku studiów podyplomowych możesz zdecydować się już na etapie rekrutacji.
IOS pozwala elastycznie kształtować harmonogram studiów podyplomowych. Dzięki niemu, możesz uczyć się w dogodnie wybranym czasie, korzystając jedynie z platformy e-learningowej. Znajdziesz tam wszystkie potrzebne materiały dydaktyczne!


Studia skierowane są do osób związanych z zarządzaniem Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w organizacji lub chcących rozpocząć pracę zawodową w tym zakresie. Przygotowują do pełnienia funkcji starszego inspektora lub specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 312)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 2160)

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiecej-zajec-prowadzonych-na-odleglosc--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli

Studia trwają dwa semestry.


Analiza i ocena ryzyka zawodowego
Ekonomiczne i społeczne aspekty zarządzania BHP
Metody pracy służby BHP
Ochrona przeciwpożarowa
Ochrona środowiska i edukacja ekologiczna
Organizacja i metody szkolenia w zakresie BHP
Podstawy przedsiębiorczości w zakresie BHP
Profilaktyka zdrowotna i podstawy pomocy przedmedycznej
Psychologia i socjologia pracy w nowoczesnej gospodarce
System prawny ochrony pracy w Polsce – podstawy prawa pracy
Systemy zarządzania BHP w organizacjach
Techniczne bezpieczeństwo pracy
Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
Zadania i uprawnienia służby BHP
Zagrożenia w środowisku pracy
Praktyka zawodowa - 30 godzin

Łączna liczba godzin - 240 (120h wykładów + 90h ćwiczeń + 30h praktyk)
30 punktów ECTS

Cena za całość studiów.

Opłata wpisowa


180zł

Płatność od 2 do 4 rat płatnych przelewem3100zł

Płatność jednym przelewem

-300zł

Rabat dla absolwentów Edusfery lub
osób podejmujących jednocześnie drugi kierunek studiów

-200zł

    W poniższym polu należy podać swój adres mailowy, następnie zatwierdzić pole z kodem captcha (Nie jestem robotem) i kliknąć przycisk „Wyślij”. System odeśle wiadomość zwrotną z informacjami, dokumentami potrzebnymi do zapisu i numerem konta do opłaty wpisowej danej uczelni. Samo pobranie dokumentów nie jest jeszcze zobowiązujące i nie oznacza zapisu na studia.

    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]