Nauczyciel języka polskiego jako języka obcego (CH)

Studia prowadzone są przez Collegium Humanum – Szkołę Główną Menedżerską z siedzibą w Warszawie.


Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)
To szczególnie wygodne rozwiązanie, na które w przypadku studiów podyplomowych możesz zdecydować się już na etapie rekrutacji.
IOS pozwala elastycznie kształtować harmonogram studiów podyplomowych. Dzięki niemu, możesz uczyć się w dogodnie wybranym czasie, korzystając jedynie z platformy e-learningowej. Znajdziesz tam wszystkie potrzebne materiały dydaktyczne!


Studia mają charakter kwalifikacyjny, skierowane są do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia (nie są wymagane ukończone wcześniej studia filologiczne), którzy posiadają uprawnienia do nauczania.
 
Absolwent uzyskuje kwalifikacje umożliwiające prowadzenie zajęć z języka polskiego jako obcego w szkole na I, II, III i IV etapie lub odrębnie na każdym etapie nauczania (w zależności od wstępnych kwalifikacji uczestników studiów).
 
Adresatami studiów są przede wszystkim do pracujący w polskich szkołach nauczycieli języka polskiego i języków obcych, którzy coraz częściej spotykają się z dziećmi i młodzieżą z doświadczeniem migracyjnym, a także dla osób chcących zdobyć umiejętności w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 312)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 2160)

Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiecej-zajec-prowadzonych-na-odleglosc--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli

Studia trwają 3 semestry


Podstawy dydaktyki
Psychologiczne i neurolingwistyczne aspekty mowy
Komunikacja międzykulturowa
Podstawy fonetyki i poprawnej wymowy
Wsparcie i adaptacja dziecka/ucznia z doświadczeniem migracji
Praktyczna gramatyka języka polskiego
Kultura języka polskiego i normy zachowań językowych
Psychologiczne podstawy procesu uczenia się
Glottodydaktyka
Nauczanie ortografii i interpunkcji
Planowanie i organizacja zajęć z języka polskiego jako obcego
Problemy dwujęzyczności, wielojęzyczności i różnojęzyczności
Literatura w nauczaniu języka polskiego jako obcego
Diagnoza, kontrola i ocena wyników kształcenia
Wiedza o Polsce i kulturze współczesnej
Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego
Przemiany i miejsce współczesnej polszczyzny
Pomoce dydaktyczne
Emisja głosu
Nowoczesne technologie w nauczaniu cudzoziemców
Etyka zawodu nauczyciela
Praktyka - 120 godzin

Łączna liczba godzin - 590 (210h wykładów + 260h ćwiczeń + 120h praktyk)
60 punktów ECTS

 

Cena za całość studiów.
Opłata wpisowa

150zł

Płatność od 2 do 4 rat płatnych przelewem

3900zł

Płatność jednym przelewem

-300zł

Rabat dla absolwentów Edusfery lub
osób podejmujących jednocześnie drugi kierunek studiów

-200zł

    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]