Pedagogika specjalna – Terapia zajęciowa (CH)

Studia prowadzone są przez Collegium Humanum – Szkołę Główną Menedżerską z siedzibą w Warszawie.


Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)
To szczególnie wygodne rozwiązanie, na które w przypadku studiów podyplomowych możesz zdecydować się już na etapie rekrutacji.
IOS pozwala elastycznie kształtować harmonogram studiów podyplomowych. Dzięki niemu, możesz uczyć się w dogodnie wybranym czasie, korzystając jedynie z platformy e-learningowej. Znajdziesz tam wszystkie potrzebne materiały dydaktyczne!


Studia adresowane są dla osób z wykształceniem wyższym (licencjackim lub magisterskim), które posiadają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela  i chcą uzyskać dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia terapii.

Absolwenci zyskują kompetencje do pracy terapeutycznej w warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, placówkach rehabilitacyjnych, domach opieki nad osobami starszymi, pensjonatach, zakładach karnych. Po ukończeniu studiów, absolwenci posiadają wiedzę  z zakresu  metod terapii zajęciowej i technik praktycznej pracy wspierającej funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne i społeczne.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 312)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 2160)

Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiecej-zajec-prowadzonych-na-odleglosc--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli

Studia trwają trzy semestry.


Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii
Diagnostyka w pedagogice specjalnej
Diagnoza w terapii zajęciowej
Dydaktyka specjalna
Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
Ergoterapia
Etyka zawodu nauczyciela
Metody i techniki terapii pedagogicznej
Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC)
Metodyka pracy arteterapeuty
Metodyka pracy terapeuty zajęciowego
Podstawy neuropsychologii
Podstawy pedagogiki specjalnej
Rehabilitacja – zagadnienia ogólne
Rehabilitacja w chorobach psychicznych
Rehabilitacja w schorzeniach narządu ruchu
Rehabilitacja w schorzeniach neurologicznych
Terapia i wsparcie rodziny dziecka
Trening umiejętności społecznych
Zajęcia warsztatowe w pracowniach terapii zajęciowej
Praktyka I – 60 godzin
Praktyka II– 120 godzin

Łączna liczba godzin - 660 (130h wykładów + 350h ćwiczeń + 180h praktyk)
62 punktów ECTS

Cena za całość studiów.
Opłata wpisowa

150zł

Płatność od 2 do 4 rat płatnych przelewem

3900zł

Płatność jednym przelewem

-300zł

Rabat dla absolwentów Edusfery lub
osób podejmujących jednocześnie drugi kierunek studiów

-200zł

     

    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]