Pedagogika specjalna – Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią (CH)

Studia prowadzone są przez Collegium Humanum – Szkołę Główną Menedżerską z siedzibą w Warszawie.


Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)
To szczególnie wygodne rozwiązanie, na które w przypadku studiów podyplomowych możesz zdecydować się już na etapie rekrutacji.
IOS pozwala elastycznie kształtować harmonogram studiów podyplomowych. Dzięki niemu, możesz uczyć się w dogodnie wybranym czasie, korzystając jedynie z platformy e-learningowej. Znajdziesz tam wszystkie potrzebne materiały dydaktyczne!


Studia adresowane są dla osób z wykształceniem wyższym (licencjackim lub magisterskim), które posiadają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela chcących pracować jako pedagodzy specjalni i nauczyciele wspomagający w warunkach kształcenia ogólnodostępnego, integracyjnego i specjalnego.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 312)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 2160)

Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiecej-zajec-prowadzonych-na-odleglosc--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli

Studia trwają trzy semestry.


Arteterapia w resocjalizacji
Diagnostyka w pedagogice specjalnej
Diagnoza psychopedagogiczna w resocjalizacji
Dydaktyka specjalna
Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
Etyka zawodu nauczyciela
Koncepcje twórczej resocjalizacji
Konstruowanie indywidualnych programów socjoterapeutycznych
Mediacje i negocjacje w resocjalizacji
Metodyka nauczania osób niedostosowanych społecznie
Metodyka oddziaływań resocjalizacyjnych w środowisku otwartym
Metodyka oddziaływań socjoterapeutycznych
Metodyka oddziaływań w placówkach resocjalizacyjnych
Metodyka pracy resocjalizacyjnej
Podstawy pedagogiki specjalnej
Praca z rodziną z dzieckiem niedostosowanym
Prawne podstawy resocjalizacji
Profilaktyka i terapia uzależnień
Profilaktyka niedostosowania społecznego
Readaptacja społeczna i pomoc postpenitencjarna
Streetworking
Trening interpersonalny i relaksacyjny
Zarys historii resocjalizacji i jej współczesne systemy
Praktyka I – 60 godzin (charakter asystencki do odbycia w oddziałach specjalnych)
Praktyka II – 120 godzin (charakter asystencko-pedagogiczny, obejmujący również samodzielne prowadzenie zajęć, z zakresu studiowanej specjalności)

Łączna liczba godzin - 685 (185h wykładów + 320h ćwiczeń + 180h praktyk)
68 punktów ECTS

Cena za całość studiów.
Opłata wpisowa

150zł

Płatność od 2 do 4 rat płatnych przelewem

3900zł

Płatność jednym przelewem

-300zł

Rabat dla absolwentów Edusfery lub
osób podejmujących jednocześnie drugi kierunek studiów

-200zł

     

    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]