Pedagogika specjalna – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) (CH)

Studia prowadzone są przez Collegium Humanum – Szkołę Główną Menedżerską z siedzibą w Warszawie.


Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)
To szczególnie wygodne rozwiązanie, na które w przypadku studiów podyplomowych możesz zdecydować się już na etapie rekrutacji.
IOS pozwala elastycznie kształtować harmonogram studiów podyplomowych. Dzięki niemu, możesz uczyć się w dogodnie wybranym czasie, korzystając jedynie z platformy e-learningowej. Znajdziesz tam wszystkie potrzebne materiały dydaktyczne!


Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności przydatną do pracy z uczniem z dysfunkcją  słuchu.
Absolwenci uzyskają kwalifikacje w zakresie surdopedagogiki – rehabilitacji osób niesłyszących (głuchych) i niedosłyszących (słabosłyszących) – do pracy w szkołach, placówkach, ośrodkach specjalistycznych.

Studia adresowane są dla osób z wykształceniem wyższym (licencjackim lub magisterskim), które posiadają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela chcących pracować jako pedagodzy specjalni i nauczyciele wspomagający w warunkach kształcenia ogólnodostępnego, integracyjnego i specjalnego.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 312)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 2160)

Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiecej-zajec-prowadzonych-na-odleglosc--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli

Studia trwają trzy semestry.


Anatomia i fizjologia narządu głosu i słuchu
Audiologia pedagogiczna
Diagnostyka surdopedagogiczna
Diagnostyka w pedagogice specjalnej
Dydaktyka specjalna
Elementy laryngologii, otolaryngologii i foniatrii
Elementy surdopsychologii
Etyka zawodu nauczyciela
Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC)
Metody wspomagania i terapii osób z niepełnosprawnością słuchową
Metodyka nauczania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością słuchową
Metodyka nauczania uczniów z niepełnosprawnością słuchową w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Metodyka rehabilitacji słuchu
Metodyka wychowania słuchowego
Podstawowe regulacje prawne edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością słuchową
Podstawy języka migowego
Podstawy pedagogiki specjalnej
Rehabilitacja i edukacja osób dorosłych z niepełnosprawnością słuchową
Schorzenia oraz wady słuchu
Surdologopedia
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z dysfunkcją słuchu
Praktyka I – 60 godzin (charakter asystencki do odbycia w oddziałach specjalnych)
Praktyka II – 120 godzin (charakter asystencko-pedagogiczny, obejmujący również samodzielne prowadzenie zajęć, z zakresu studiowanej specjalności)

Łączna liczba godzin - 695 (175h wykładów + 340h ćwiczeń + 180h praktyk)
64 punktów ECTS

Cena za całość studiów.
Opłata wpisowa

150zł

Płatność od 2 do 4 rat płatnych przelewem

3900zł

Płatność jednym przelewem

-300zł

Rabat dla absolwentów Edusfery lub
osób podejmujących jednocześnie drugi kierunek studiów

-200zł

     

    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]