Pedagogika specjalna – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) (CH)

Studia prowadzone są przez Collegium Humanum – Szkołę Główną Menedżerską z siedzibą w Warszawie.


Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)
To szczególnie wygodne rozwiązanie, na które w przypadku studiów podyplomowych możesz zdecydować się już na etapie rekrutacji.
IOS pozwala elastycznie kształtować harmonogram studiów podyplomowych. Dzięki niemu, możesz uczyć się w dogodnie wybranym czasie, korzystając jedynie z platformy e-learningowej. Znajdziesz tam wszystkie potrzebne materiały dydaktyczne!


Studia adresowane są dla osób z wykształceniem wyższym (licencjackim lub magisterskim), które posiadają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela chcących pracować jako pedagodzy specjalni  i nauczyciele wspomagający w warunkach kształcenia ogólnodostępnego, integracyjnego i specjalnego.

Słuchacz zdobędzie praktyczne umiejętności pracy z dziećmi poniżej normy intelektualnej, ponadto posiądzie umiejętność dostosowania metod i form pracy do potrzeb uczniów, umiejętność konstruowania indywidualnych programów edukacyjnych  oraz umiejętność pracy z uczniami ze sprzężonymi niepełnosprawnościami


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 312)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 2160)

Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiecej-zajec-prowadzonych-na-odleglosc--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli

Studia trwają trzy semestry.


Aktywność społeczna i ruchowa osób z niepełnosprawnością intelektualną
Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii
Diagnostyka w pedagogice specjalnej
Dydaktyka specjalna
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
Etyka zawodu nauczyciela
Kształcenie i wychowanie integracyjne
Metody i techniki rehabilitacji psychologicznej
Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC)
Metodyka pracy rewalidacyjno-wychowawczej osób ze sprzężoną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną
Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
Oligofrenopedagogika
Podstawy pedagogiki specjalnej
Prawne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną
Problemy społecznego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną
Psychologiczne podstawy terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną
Rewalidacja indywidualna
Sytuacja rodziny dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną
Praktyka I – 60 godzin (charakter asystencki do odbycia w oddziałach specjalnych)
Praktyka II – 120 godzin (charakter asystencko-pedagogiczny, obejmujący również samodzielne prowadzenie zajęć, z zakresu studiowanej specjalności) 

Łączna liczba godzin - 735 (165h wykładów + 390h ćwiczeń + 180h praktyk)
69 punktów ECTS

Cena za całość studiów.
Opłata wpisowa

150zł

Płatność od 2 do 4 rat płatnych przelewem

3900zł

Płatność jednym przelewem

-300zł

Rabat dla absolwentów Edusfery lub
osób podejmujących jednocześnie drugi kierunek studiów

-200zł

    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]