Pedagogika specjalna – Diagnoza i terapia pedagogiczna (CH)

Studia prowadzone są przez Collegium Humanum – Szkołę Główną Menedżerską z siedzibą w Warszawie.


Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)
To szczególnie wygodne rozwiązanie, na które w przypadku studiów podyplomowych możesz zdecydować się już na etapie rekrutacji.
IOS pozwala elastycznie kształtować harmonogram studiów podyplomowych. Dzięki niemu, możesz uczyć się w dogodnie wybranym czasie, korzystając jedynie z platformy e-learningowej. Znajdziesz tam wszystkie potrzebne materiały dydaktyczne!


Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności umożliwiające pracę z dziećmi przejawiającymi trudności w czytaniu, pisaniu, liczeniu i opanowaniu zasad ortograficznych oraz prowadzenie z uczniami (w zależności od zdiagnozowanych potrzeb) różnych zajęć terapeutycznych.
Słuchacze zapoznają się z możliwościami różnorodnych metod reedukacyjnych oraz budowaniu indywidualnych programów terapeutycznych.

Studia adresowane są dla osób z wykształceniem wyższym (licencjackim lub magisterskim), które posiadają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela chcących pracować jako pedagodzy specjalni i nauczyciele wspomagający w warunkach kształcenia ogólnodostępnego, integracyjnego i specjalnego.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 312)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 2160)

Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiecej-zajec-prowadzonych-na-odleglosc--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli

Studia trwają trzy semestry.


ADHD i zahamowania psychoruchowe – perspektywa psychologiczno-pedagogiczna
Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii
Diagnostyka w pedagogice specjalnej
Diagnoza dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Dydaktyka specjalna
Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
Etyka zawodu nauczyciela
Leworęczność i oburęczność u dzieci – diagnoza i zasady postępowania
Metoda Dobrego Startu
Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania
Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego
Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki
Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
Organizacja procesu terapeutycznego
Podstawy neuropsychologii
Podstawy pedagogiki specjalnej
Prawne aspekty opieki nad uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Przyczyny i profilaktyka trudności w nauce czytania i pisania
Psychologiczne uwarunkowania procesów poznawczych
Syndrom nieadekwatnych osiągnięć
Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy
Wybrane zagadnienia z metodyki edukacji wczesnoszkolnej
Praktyka I – 60 godzin (charakter asystencki do odbycia w oddziałach specjalnych)
Praktyka II – 120 godzin (charakter asystencko-pedagogiczny, obejmujący również samodzielne prowadzenie zajęć, z zakresu studiowanej specjalności)

Łączna liczba godzin - 715 (195h wykładów + 340h ćwiczeń + 180h praktyk)
72 punktów ECTS

Cena za całość studiów.
Opłata wpisowa

150zł

Płatność od 2 do 4 rat płatnych przelewem

3900zł

Płatność jednym przelewem

-300zł

Rabat dla absolwentów Edusfery lub
osób podejmujących jednocześnie drugi kierunek studiów

-200zł

     

    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]