Psychotraumatologia (UNS)

Studia prowadzone przez Uczelnię Nauk Społecznych w Łodzi.

Studia mają na celu przygotowanie absolwentów do profesjonalnej pracy z osobami, które przeżywają stres traumatyczny na skutek zdarzeń o różnorodnej etiologii i patogenezie, symptomatologii i konsekwencjach. Studia koncentrują się na rozwijaniu praktycznych umiejętności z obszaru diagnostyki, opiniowania oraz oddziaływania psychologicznego i społecznego wobec osób (dzieci, młodzieży, dorosłych) doświadczających traumy psychologicznej.

Celem studiów jest przygotowanie Słuchaczy do teoretycznego i praktycznego kontaktu z osobami, które doświadczyły traumy a także wykształcenie umiejętności w zakresie diagnozy i terapii traumy. Uczestnicy zapoznają się z narzędziami pracy, programami prewencyjnymi i interwencyjnymi przygotowującymi do radzenia sobie z sytuacjami przekraczającym zasoby osobiste oraz warunkami uzyskiwania wzrostu potraumatycznego. Poszczególne bloki tematyczne przygotowują Słuchaczy do pracy w poradniach, gabinetach, oddziałach szpitalnych, klinikach ośrodkach interwencji kryzysowej, zakładach karnych.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 312)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 2160)

Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiecej-zajec-prowadzonych-na-odleglosc--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli


Zarządzeniem Rektora Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi w roku akademickim 2020/2021 wszystkie zajęcia odbywają się w formie on-line.

 

Studia trwają dwa semestry.


Wprowadzenia do psychotraumatologii
Psychotraumatologia w kontekście rozwoju psychospołecznego człowieka
Diagnoza i ocena traumy psychicznej
Poszukiwanie rozwiązania – krótkoterminowa terapia eklektyczna
Poznawczo – behawioralne metody pracy z traumą
Inne metody pracy z traumą
Samobójstwo jako reakcja posttraumatyczna
Urazy psychiczne i zjawiska traumatyczne w kontekście uzależnień
Metody wczesnej interwencji po zdarzeniu traumatycznym (Ostra reakcja na stres – ADS)
Terapia traumy w modelu pracy nad przebaczeniem
Dolegliwości psychosomatyczne w kontekście traumy
Seksualność w kontekście psychotraumatologii
Przemoc domowa
Psychologiczne aspekty chorych onkologicznie
Mobbing i stalking - konsekwencje psychiczne
Case Study - 30 godzin

Łączna liczba godzin - 240 (30h wykładów + 180h ćwiczeń + 30h case study)
30 punktów ECTS

Płatność w 1 raciePłatność w 2 ratachPłatność w 4 ratach
Umowa zwykła5900 złotych6200 złotych6400 złotych
Umowa zniżkowa 5% (szczegóły dotyczące rabatów)5605 złotych5890 złotych6080 złotych
Umowa zniżkowa 10% (szczegóły dotyczące rabatów)5310 złotych5580 złotych5760 złotych
Opłata wpisowa100 złotych100 złotych100 złotych

    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]