Psychotraumatologia (UNS w Łodzi)

Studia prowadzone przez Uczelnię Nauk Społecznych w Łodzi.

Studia podyplomowe na kierunku Psychotraumatologia skierowane są do osób, które uzyskały tytuł magistra psychologii.

Studia mają na celu przygotowanie absolwentów do profesjonalnej pracy z osobami, które przeżywają stres traumatyczny na skutek zdarzeń o różnorodnej etiologii i patogenezie, symptomatologii i konsekwencjach. Studia koncentrują się na rozwijaniu praktycznych umiejętności z obszaru diagnostyki, opiniowania oraz oddziaływania psychologicznego i społecznego wobec osób (dzieci, młodzieży, dorosłych) doświadczających traumy psychologicznej.

Celem studiów jest przygotowanie Słuchaczy do teoretycznego i praktycznego kontaktu z osobami, które doświadczyły traumy a także wykształcenie umiejętności w zakresie diagnozy i terapii traumy. Uczestnicy zapoznają się z narzędziami pracy, programami prewencyjnymi i interwencyjnymi przygotowującymi do radzenia sobie z sytuacjami przekraczającym zasoby osobiste oraz warunkami uzyskiwania wzrostu potraumatycznego. Poszczególne bloki tematyczne przygotowują Słuchaczy do pracy w poradniach, gabinetach, oddziałach szpitalnych, klinikach ośrodkach interwencji kryzysowej, zakładach karnych.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 312)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 2160)

Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiecej-zajec-prowadzonych-na-odleglosc--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli


Zarządzeniem Rektora Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi w roku akademickim 2020/2021 wszystkie zajęcia odbywają się w formie on-line.

 

Studia trwają dwa semestry.


Wprowadzenia do psychotraumatologii
Psychotraumatologia w kontekście rozwoju psychospołecznego człowieka
Diagnoza i ocena traumy psychicznej
Poszukiwanie rozwiązania – krótkoterminowa terapia eklektyczna
Poznawczo – behawioralne metody pracy z traumą
Inne metody pracy z traumą
Samobójstwo jako reakcja posttraumatyczna
Urazy psychiczne i zjawiska traumatyczne w kontekście uzależnień
Metody wczesnej interwencji po zdarzeniu traumatycznym (Ostra reakcja na stres – ADS)
Terapia traumy w modelu pracy nad przebaczeniem
Dolegliwości psychosomatyczne w kontekście traumy
Seksualność w kontekście psychotraumatologii
Przemoc domowa
Psychologiczne aspekty chorych onkologicznie
Mobbing i stalking - konsekwencje psychiczne
Case Study - 30 godzin

Łączna liczba godzin - 240 (30h wykładów + 180h ćwiczeń + 30h case study)
30 punktów ECTS

Cena za całość studiów.

Opłata wpisowa


180zł

Płatność od 2 do 10 rat płatnych przelewem4600zł

Płatność jednym przelewem

-300zł

Rabat dla absolwentów Edusfery lub
osób podejmujących jednocześnie drugi kierunek studiów

-200zł

    W poniższym polu należy podać swój adres mailowy, następnie zatwierdzić pole z kodem captcha (Nie jestem robotem) i kliknąć przycisk „Wyślij”. System odeśle wiadomość zwrotną z informacjami, dokumentami potrzebnymi do zapisu i numerem konta do opłaty wpisowej danej uczelni. Samo pobranie dokumentów nie jest jeszcze zobowiązujące i nie oznacza zapisu na studia.

    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]