Psychologia w biznesie (UNS)

Studia prowadzone przez Uczelnię Nauk Społecznych w Łodzi.

Studia mają chatakter doskonalący, kompetencyjny skoncentrowany na aplikacji teorii psychologii w warunkach biznesowych. Łączą wiedzę z obszaru psychologii ogólnej (motywacji, emocji, uczenia się itp.) z wiedzą na temat komunikacji w biznesie, rekrutacji, doradztwa zawodowego, motywowania i oceny pracowników, kształtowania ich ścieżek kariery i rozwoju odpowiednich kompetencji.

Celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności jej zastosowania w sferze zarządzania, marketingu i szeroko pojętego biznesu. Zdobyte i doskonalone w toku studiów kompetencje pozwolą na skuteczne zarządzanie i motywowanie zespołów ludzkich, w tym radzenie sobie w sytuacjach trudnych związanych ze zmianami i konfliktami.

Program przygotowany jest z myślą o absolwentach wszystkich kierunków studiów wyższych, do menedżerów wszystkich szczebli oraz kandydatów na menedżerów, osób zarządzających, kierowników, liderów oraz pracowników działów HR.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 312)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 2160)

Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiecej-zajec-prowadzonych-na-odleglosc--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli


Zarządzeniem Rektora Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi w roku akademickim 2020/2021 wszystkie zajęcia odbywają się w formie on-line.

Studia trwają dwa semestry.


Psychologia biznesu
Psychologia organizacji i przywództwa
Psychologia marketingu
Psychopatologia pracy
Psychologiczne aspekty doboru i oceny pracowników
Komunikacja interpersonalna - interakcje społeczne
Psychologiczne mechanizmy wywierania wpływu
Metodyka prowadzenia szkoleń - umiejetności trenerskie
Współczesne metody zarządzania potencjałem pracowniczym
Psychologiczne aspekty motywacji i motywowania
Coaching i mentoring
Psychologia rozwiązywania konfliktów - negocjacje i mediacje
Trening umiejętności menadżerskich
Psychologia zachowań konsumenckich i reklamy
Kreowanie wizerunku i public relations

Łączna liczba godzin - 220 (60h wykładów + 160h ćwiczeń)
30 punktów ECTS

Płatność w 1 raciePłatność w ratach (maksymalnie 10)
Cena zwykła3900 złotych4200 złotych
Cena zwykła ze zniżką 5% (szczegóły dotyczące rabatów)3705 złotych3990 złotych
Cena zwykła ze zniżką 10% (szczegóły dotyczące rabatów)3510 złotych3780 złotych
Opłata wpisowa100 złotych100 złotych

     
     
    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]