Psychologia sportu (UNS)

Studia prowadzone przez Uczelnię Nauk Społecznych w Łodzi.

Psychologia transportu to dziedzina odgrywająca znaczącą rolę w kreowaniu naszego bezpieczeństwa. Studia podyplomowe na kierunku Psychologia transportu pozwolą zwiększyć świadomość jego psychologicznych uwarunkowań oraz wyposażyć absolwenta w wiedzę i kluczowe dla przyszłej aktywności zawodowej umiejętności i kompetencje, pozwalające na przeprowadzanie badań kierowców, orzekanie o predyspozycjach psychicznych niezbędnych do wykonywania określonych zadań osób prowadzących pojazdy, jak również prowadzenia szeroko pojęctej działalności psychoedukacyjnej (programy i przeprowadzanie szkoleń dla kierowców naruszających przepisy i zasady obowiązujące w ruchu drogowym), której celem jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu psychologii transportu, ruchu drogowego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także zagadnień medycyny pracy, psychologii klinicznej, diagnozy psychologicznej, psychiatrii czy prawa. Istotnym elementem programu kształcenia jest koncentracja na praktycznych umiejętnościach obejmujących m.in.: metodach prewencji i interwencji w następstwie stresu pourazowego (PTSD); projektowaniu programów promujących bezpieczeństwo w ruchu drogowym i kształtujących właściwe postawy zachowania się na drodze, jak również praktycznych umiejętności psychologicznych w zakresie diagnozy różnicowej kierowców tzn. poprawnego stosowania testów psychologicznych do badań kierowców i obsługi specjalistycznej aparatury potrzebnej do przeprowadzenia tych badań.

Oferta studiów podyplomowych z zakresu psychologii transportu skierowana jest do osób zorientowanych na rozwój w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zainteresowanych treściami kierunkowymi dyplomowanych psychologów – pragnących rozszerzyć zakres swojej wiedzy i umiejętności praktycznych z omawianych dziedzin.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 312)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 2160)

Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiecej-zajec-prowadzonych-na-odleglosc--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli


Zarządzeniem Rektora Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi w roku akademickim 2020/2021 wszystkie zajęcia odbywają się w formie on-line.

Studia trwają dwa semestry.


Psychologia rozwojowa
Psychologia sportu
Relacje interpersonalne w sporcie
Trening mentalny
Sport i kultura fizyczna
Dietetyka i sposób żywienia w sporcie
Medycyna sportowa
Teoria i praktyka treningu sportowego
Diagnoza psychologiczna w kulturze fizycznej
Metody pracy psychologicznej
Kinezypsychoprofilaktyka w pracy z dziećmi i młodzieżą
Psychologia treningu sportowego
Budowanie i prowadzenie zespołu sportowego
Fizjoterapia i rehabilitacja
Psychologia motywacji
Warsztat pracy psychologa sportu
Praktyczna psychologia sportu

Łączna liczba godzin - 260 (40h wykładów + 220h ćwiczeń)
30 punktów ECTS

Płatność w 1 raciePłatność w ratach (maksymalnie 10)
Cena zwykła3900 złotych4200 złotych
Cena zwykła ze zniżką 5% (szczegóły dotyczące rabatów)3705 złotych3990 złotych
Cena zwykła ze zniżką 10% (szczegóły dotyczące rabatów)3510 złotych3780 złotych
Opłata wpisowa100 złotych100 złotych

     
     
    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]