Psychologia mediów i reklamy (UNS)

Studia prowadzone przez Uczelnię Nauk Społecznych w Łodzi.

Studia mają charakter interdyscyplinarny i praktyczny. Podczas zajęć słuchacze zapoznają się z psychologicznymi, socjologicznymi i kulturowymi aspektami funkcjonowania współczesnych mediów oraz poznają praktyczne aspekty oraz konsekwencje ich oddziaływania. Swoimi doświadczeniami będą dzielić się praktycy z bogatym doświadczeniem zdobytym w pracy w mediach.

Celem studiów jest przekazanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych z zakresu funkcjonowania współczesnych mediów oraz umożliwienie zrozumienia mechanizmów oddziaływania przekazu reklamowego. Program studiów obejmuje zagadnienia odnoszące się do: społecznego, kulturowego oraz psychologicznego oddziaływania mediów, procesów kształtowania opinii publicznej oraz mechanizmów wpływu na psychikę odbiorcy. W czasie zajęć omawiane będą kwestie dotyczące krytycznego i refleksyjnego korzystania z treści oferowanych przez media.

Studia są adresowane do wszystkich, którzy chcą w bardziej krytyczny i refleksyjny sposób korzystać z treści oferowanych przez współczesne media. Studia powinny również zainteresować osoby planujące pracę w mediach lub reklamie i chcą zdobyć gruntowną wiedzę o ich specyfice.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 312)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 2160)

Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiecej-zajec-prowadzonych-na-odleglosc--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli


Zarządzeniem Rektora Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi w roku akademickim 2020/2021 wszystkie zajęcia odbywają się w formie on-line.

Studia trwają dwa semestry.


Psychologia mediów
Psychologia społeczna i poznawcza
Współczesny rynek medialny
Psychologia wpływu
Komunikacja interpersonalalna
Nowe media i technologie
Prawo medialne, reklamy i promocji
Patologiczne formy korzystania z mediów i cyberprzemoc
Social media
Psychologia sprzedaży
Reklama i kreowanie wizerunku
Public relations
Psychologia reklamy
Metodologia badań rynkowych
Metody komunikacji internetowej
Budowanie strategii marketingowej
Zachowania konsumenckie - motywacja i postawy konsumentów
Marketing i komunikacja marketingowa

Łączna liczba godzin - 235 (65h wykładów + 170h ćwiczeń)
30 punktów ECTS

Płatność w 1 raciePłatność w 3 ratachPłatność w 10 ratach
Cena zwykła obowiązująca od 21.10.20213600 złotych3900 złotych3900 złotych
Cena promocyjna3150 złotych3300 złotych3400 złotych
Cena promocyjna ze zniżką 5% (szczegóły dotyczące rabatów)2990 złotych3135 złotych3250 złotych
Cena promocyjna ze żniżką 10% (szczegóły dotyczące rabatów)2835 złotych2970 złotych3100 złotych
Opłata wpisowa100 złotych100 złotych100 złotych

     
     
    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]