Psychologia mediów i reklamy (UNS w Łodzi)

Studia prowadzone przez Uczelnię Nauk Społecznych w Łodzi.

Studia mają charakter interdyscyplinarny i praktyczny. Podczas zajęć słuchacze zapoznają się z psychologicznymi, socjologicznymi i kulturowymi aspektami funkcjonowania współczesnych mediów oraz poznają praktyczne aspekty oraz konsekwencje ich oddziaływania. Swoimi doświadczeniami będą dzielić się praktycy z bogatym doświadczeniem zdobytym w pracy w mediach.

Celem studiów jest przekazanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych z zakresu funkcjonowania współczesnych mediów oraz umożliwienie zrozumienia mechanizmów oddziaływania przekazu reklamowego. Program studiów obejmuje zagadnienia odnoszące się do: społecznego, kulturowego oraz psychologicznego oddziaływania mediów, procesów kształtowania opinii publicznej oraz mechanizmów wpływu na psychikę odbiorcy. W czasie zajęć omawiane będą kwestie dotyczące krytycznego i refleksyjnego korzystania z treści oferowanych przez media.

Studia są adresowane do wszystkich, którzy chcą w bardziej krytyczny i refleksyjny sposób korzystać z treści oferowanych przez współczesne media. Studia powinny również zainteresować osoby planujące pracę w mediach lub reklamie i chcą zdobyć gruntowną wiedzę o ich specyfice.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 312)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 2160)

Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiecej-zajec-prowadzonych-na-odleglosc--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli


Zarządzeniem Rektora Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi w roku akademickim 2020/2021 wszystkie zajęcia odbywają się w formie on-line.

Studia trwają dwa semestry.


Psychologia mediów
Psychologia społeczna i poznawcza
Współczesny rynek medialny
Psychologia wpływu
Komunikacja interpersonalalna
Nowe media i technologie
Prawo medialne, reklamy i promocji
Patologiczne formy korzystania z mediów i cyberprzemoc
Social media
Psychologia sprzedaży
Reklama i kreowanie wizerunku
Public relations
Psychologia reklamy
Metodologia badań rynkowych
Metody komunikacji internetowej
Budowanie strategii marketingowej
Zachowania konsumenckie - motywacja i postawy konsumentów
Marketing i komunikacja marketingowa

Łączna liczba godzin - 235 (65h wykładów + 170h ćwiczeń)
30 punktów ECTS

Cena za całość studiów.

Opłata wpisowa


180zł

Płatność od 2 do 10 rat płatnych przelewem3400zł

Płatność jednym przelewem

-300zł

Rabat dla absolwentów Edusfery lub
osób podejmujących jednocześnie drugi kierunek studiów

-200zł

    W poniższym polu należy podać swój adres mailowy, następnie zatwierdzić pole z kodem captcha (Nie jestem robotem) i kliknąć przycisk „Wyślij”. System odeśle wiadomość zwrotną z informacjami, dokumentami potrzebnymi do zapisu i numerem konta do opłaty wpisowej danej uczelni. Samo pobranie dokumentów nie jest jeszcze zobowiązujące i nie oznacza zapisu na studia.

     
     
    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]