Surdologopedia (WSHE)

Studia prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Program studiów obejmuje między innymi zagadnienia z zakresu: różnych metod terapii osób z uszkodzonym narządem słuchu (metody audutywno-werbalne, rehabilitacja osób z implantami, podstawy języka migowego, komunikacja totalna, metoda fonogestów),  audioprotetyki, audiologii klinicznej, surdopsychologii i surdopedagogiki, fonetyki akustycznej.

Ukończenie Podyplomowych Studiów Surdologopedii nie jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu specjalisty surdologopedy w ramach służby zdrowia, zapewniają one jednak niezbędne przygotowanie teoretyczne bez wymaganego przepisami stażu. Surdologopeda przygotowany jest do pracy z osobami z zaburzeniami słuchu, szczególnie w zakresie kształcenia języka u dzieci z uszkodzonym narządem słuchu. Studia znacznie poszerzają wiedzę w zakresie usprawniania dzieci ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami słuchu oraz z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Logopeda ze specjalnością w zakresie surdologopedii znajduje zatrudnienie w zespołach wczesnej interwencji, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w przedszkolach i szkołach masowych, integracyjnych i specjalnych wszędzie tam gdzie znajdują się dzieci niesłyszące. Do placówek tych zaliczają się również poradnie psychologiczno – pedagogiczne, zwłaszcza specjalistyczne zajmujące się diagnozą i terapią dzieci niesłyszących. Surdologopeda znajdzie również zatrudnienie w jednostkach służby zdrowia na oddziałach laryngologicznych i audiologicznych i w poradniach. Po uzyskaniu kwalifikacji surdologopedy możliwym jest prowadzenie prywatnego specjalistycznego gabinetu terapii dzieci i dorosłych z zaburzeniami słuchu.

Studia przeznaczone są dla absolwentów podyplomowych studiów w zakresie logopedii oraz studiów wyższych magisterskich ze specjalnością logopedyczną.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 312)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 2160)

Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiecej-zajec-prowadzonych-na-odleglosc--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli


Szanowni Państwo,
ze względu na szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w trosce o zdrowie pracowników i studentów informujemy, że decyzją Rektora WSHE w Brzegu, wszystkie zajęcia, aż do odwołania, prowadzone są w formie zdalnej (on-line).

Studia trwają trzy semestry.


Surdopsychologia
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z uszkodzonym słuchem
Surdopedagogika
Audiologia kliniczna
Fizjologia i patologia narządu słuchu
Audioprotetyka
Fonetyka audytywna, akustyczna i wizualna
Podstawy języka migowego
Diagnoza surdologopedyczna
Organizacja pracy psychologiczno-pedagogicznej
Projektowanie ścieżki edukacyjnej
Fonogesty
Wczesna nauka czytania w terapii dziecka z uszkodzonym słuchem
Logorytmika w terapii surdologopedycznej
Zaburzenia głosu
Terapia osób głuchoniewidomych
Rehabilitacja osób z uszkodzonym słuchem
Wychowanie językowe
Praca z rodziną
Metody audytywno-werbalne
Wychowanie dwujęzyczne
Praktyka surdologopedyczna - 60 godzin

Łączna liczba godzin - 370 (155h wykładów + 155h ćwiczeń + 60h stażu)
60 punktów ECTS

Cena za całość studiów.
Opłata wpisowa

150zł

Płatność od 2 do 10 rat płatnych przelewem

3900zł

Płatność jednym przelewem

-300zł

Rabat dla absolwentów Edusfery lub
osób podejmujących jednocześnie drugi kierunek studiów

-200zł

     
     
    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]