Pedagogika specjalna – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (CH)

Studia prowadzone są przez Collegium Humanum – Szkołę Główną Menedżerską z siedzibą w Warszawie.


Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)
To szczególnie wygodne rozwiązanie, na które w przypadku studiów podyplomowych możesz zdecydować się już na etapie rekrutacji.
IOS pozwala elastycznie kształtować harmonogram studiów podyplomowych. Dzięki niemu, możesz uczyć się w dogodnie wybranym czasie, korzystając jedynie z platformy e-learningowej. Znajdziesz tam wszystkie potrzebne materiały dydaktyczne!


Studia adresowane są w szczególności do absolwentów psychologii, pedagogiki oraz logopedii zainteresowanych pracą w zespołach wspomagania rozwoju małych dzieci
(w resorcie oświaty) oraz zespołach wczesnej interwencji pracujących z dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością (w resorcie zdrowia).

Kandydat powinien udokumentować posiadanie wykształcenia wyższego oraz kwalifikacji pedagogicznych.

Studia podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju mają charakter kwalifikacyjny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012, poz. 131) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. 2017, poz. 1635).

Studia przygotowują do wczesnego wykrywania zaburzeń rozwojowych oraz wspomagania rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością i dziecka z trudnościami rozwojowymi w przedszkolu i szkole.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 312)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 2160)

Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiecej-zajec-prowadzonych-na-odleglosc--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli

Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii

Choroby wieku dziecięcego i choroby przewlekłe u dzieci

Deficyty sensoryczne u dzieci

Diagnoza i terapia dysleksji

Dyspraksja i inne zaburzenia rozwoju funkcji motorycznych u dzieci

Dziecięce zaburzenia emocjonalne i adaptacyjne

Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii

Metody i techniki terapii pedagogicznej

Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC)

Metodyka edukacji bazalnej

Metodyka stymulacji i integracji sensorycznej

Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu

Mózgowe porażenie dziecięce i epilepsja

Podstawy neuropsychologii

Problemy kształcenia dzieci niepełnosprawnych z zaburzeniami rozwojowymi

Przyczyny i profilaktyka trudności w nauce czytania i pisania

Psychospołeczne aspekty rehabilitacji dzieci z dysfunkcjami

Tiki i zaburzenia obsesyjno- kompulsywne u dzieci

Trening umiejętności społecznych

Trening umiejętności wychowawczych

Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dziecka

Zaburzenia odżywiania

Zaburzenia psychosomatyczne

Praktyka - 180 godzin:

moduł I) 60 godzin (charakter asystencki do odbycia w oddziałach specjalnych)

moduł II) 120 godzin (charakter asystencko-pedagogiczny, obejmujący również samodzielne prowadzenie zajęć, z zakresu studiowanej specjalności)

Cena dla słuchaczy obowiązuje od 05.07.2022r
Opłata wpisowa300zł 100zł
Płatność w 2 lub 4 ratach płatnych przelewem

3900zł

Płatność jednym przelewem

-300zł

Rabat dla absolwentów Edusfery lub
osób podejmujących jednocześnie drugi kierunek studiów

-200zł

     
     
    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]