Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie nauczania przedmiotów turystyczno-hotelarskich (CH)

Studia prowadzone są przez Collegium Humanum – Szkołę Główną Menedżerską z siedzibą w Warszawie.


Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)
To szczególnie wygodne rozwiązanie, na które w przypadku studiów podyplomowych możesz zdecydować się już na etapie rekrutacji.
IOS pozwala elastycznie kształtować harmonogram studiów podyplomowych. Dzięki niemu, możesz uczyć się w dogodnie wybranym czasie, korzystając jedynie z platformy e-learningowej. Znajdziesz tam wszystkie potrzebne materiały dydaktyczne!


Studia podyplomowe dają kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych i policealnych w zawodzie określonym planem studiów oraz do nauczania przedmiotów objętych programem studiów.

Studia skierowane są do osób posiadających pełne kwalifikacje pedagogiczne.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 312)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 2160)

Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiecej-zajec-prowadzonych-na-odleglosc--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli

Agroturystyka

Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Informatyka w turystyce i hotelarstwie

Marketing usług turystycznych i hotelarskich

Metodyka nauczania przedmiotów turystyczno – hotelarskich z wykorzystaniem technologii informacyjnej

Nowoczesne techniki nauczania przedmiotów turystyczno – hotelarskich

Obsługa konsumenta

Obsługa ruchu turystycznego

Organizacja imprez i usług turystycznych

Organizacja pracy w hotelarstwie

Podstawy geografii turystycznej

Podstawy rachunkowości

Podstawy turystyki

Public relations – kształtowanie wizerunku

Technika pracy biurowej

Usługi żywieniowe w turystyce i hotelarstwie

Wybrane zagadnienia prawa w turystyce i hotelarstwie

Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym i hotelarskim

Praktyka – 150 godzin

Płatność w 1 raciePłatność w 2 ratachPłatność w 4 ratach
Umowa zwykła3900 złotych4350 złotych4500 złotych
Umowa zniżkowa 5% (szczegóły dotyczące rabatów)3705 złotych4132 złotych4276 złotych
Umowa zniżkowa 10% (szczegóły dotyczące rabatów)3510 złotych3916 złotych4052 złotych
Opłata wpisowa100 złotych100 złotych100 złotych

    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]