Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie nauczania przedmiotów na kierunku technik pojazdów samochodowych (CH)

Studia prowadzone są przez Collegium Humanum – Szkołę Główną Menedżerską z siedzibą w Warszawie.


Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)
To szczególnie wygodne rozwiązanie, na które w przypadku studiów podyplomowych możesz zdecydować się już na etapie rekrutacji.
IOS pozwala elastycznie kształtować harmonogram studiów podyplomowych. Dzięki niemu, możesz uczyć się w dogodnie wybranym czasie, korzystając jedynie z platformy e-learningowej. Znajdziesz tam wszystkie potrzebne materiały dydaktyczne!


Studia podyplomowe dają kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych i policealnych w zawodzie określonym planem studiów oraz do nauczania przedmiotów objętych programem studiów.

Studia skierowane są do osób posiadających pełne kwalifikacje pedagogiczne.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 312)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 2160)

Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiecej-zajec-prowadzonych-na-odleglosc--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli

Studia trwają trzy semestry.


Bezpieczeństwo i higiena pracy

Budowa pojazdów samochodowych

Elektronika

Elektrotechnika i  instalacje elektryczne

Materiałoznawstwo

Mechatroniczne układy i systemy pojazdów samochodowych

Metodyka nauczania przedmiotu z wykorzystaniem technologii informacyjnej

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych.

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Podstawy konstrukcji maszyn

Podstawy mechatroniki samochodowej

Rysunek techniczny, dokumentacja techniczna

Technologie i konstrukcje mechaniczne

Wyposażenie elektryczne i elektromechaniczne pojazdów

Praktyka – 150 godzin

Łączna liczba godzin - 630 (235h wykładów + 245h ćwiczeń + 150h praktyk)
68 punktów ECTS

Cena za całość studiów.
Opłata wpisowa

150zł

Płatność od 2 do 4 rat płatnych przelewem

3900zł

Płatność jednym przelewem

-300zł

Rabat dla absolwentów Edusfery lub
osób podejmujących jednocześnie drugi kierunek studiów

-200zł

    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]