Pedagogika specjalna – Logopedia (CH)

Studia prowadzone są przez Collegium Humanum – Szkołę Główną Menedżerską z siedzibą w Warszawie.


Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)
To szczególnie wygodne rozwiązanie, na które w przypadku studiów podyplomowych możesz zdecydować się już na etapie rekrutacji.
IOS pozwala elastycznie kształtować harmonogram studiów podyplomowych. Dzięki niemu, możesz uczyć się w dogodnie wybranym czasie, korzystając jedynie z platformy e-learningowej. Znajdziesz tam wszystkie potrzebne materiały dydaktyczne!


Studia adresowane są do nauczycieli z posiadanym tytułem magistra oraz uprawnieniami pedagogicznymi. Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności nadające pełne uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy (praca z dziećmi i dorosłymi).


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 312)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 2160)

Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiecej-zajec-prowadzonych-na-odleglosc--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli

Studia trwają cztery semestry.


Anatomia i fizjologia narządu głosu i słuchu

Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii

Diagnoza i terapia dysleksji

Diagnoza logopedyczna

Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego

Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka

Logorytmika i logopedia artystyczna

Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC)

Metodyka terapii logopedycznej

Metodyka wychowania słuchowego

Mózgowe mechanizmy mowy

Podstawy audiologii i foniatrii

Podstawy języka migowego

Podstawy neuropsychologii

Profilaktyka logopedyczna

Terapia zaburzeń płynności mówienia

Wczesna interwencja logopedyczna

Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dziecka

Współczesne metody badania narządu mowy i słuchu

Zaburzenia głosu i mowy

Zaburzenia mowy u dorosłych

Praktyka - 180 godzin:

moduł I) 60 godzin (charakter asystencki do odbycia w oddziałach specjalnych)

moduł II) 120 godzin (charakter asystencko-pedagogiczny, obejmujący również samodzielne prowadzenie zajęć, z zakresu studiowanej specjalności)

Łączna liczba godzin - 785 (210h wykładów + 395h ćwiczeń + 180h praktyk)
74 punktów ECTS

Cena za całość studiów.
Opłata wpisowa

150zł

Płatność od 2 do 4 rat płatnych przelewem

5100zł

Płatność jednym przelewem

-300zł

Rabat dla absolwentów Edusfery lub
osób podejmujących jednocześnie drugi kierunek studiów

-200zł

    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]