Integracja sensoryczna (CH)

Studia prowadzone są przez Collegium Humanum – Szkołę Główną Menedżerską z siedzibą w Warszawie.


Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)
To szczególnie wygodne rozwiązanie, na które w przypadku studiów podyplomowych możesz zdecydować się już na etapie rekrutacji.
IOS pozwala elastycznie kształtować harmonogram studiów podyplomowych. Dzięki niemu, możesz uczyć się w dogodnie wybranym czasie, korzystając jedynie z platformy e-learningowej. Znajdziesz tam wszystkie potrzebne materiały dydaktyczne!


Studia podyplomowe „INTEGRACJA SENSORYCZNA” są formą kształcenia, dzięki której słuchacz zdobędzie niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu metody integracji sensorycznej. Studia przygotują słuchacza do prowadzenia samodzielnej diagnozy dziecka oraz prowadzenia terapii metodą integracji sensorycznej. Po zakończeniu studiów słuchacz otrzyma świadectwo studiów podyplomowych.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 312)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 2160)

Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiecej-zajec-prowadzonych-na-odleglosc--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli

ADHD, ADD, wcześniactwo (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI).

Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii

Autyzm (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI).

Choroby wieku dziecięcego i choroby przewlekłe u dzieci

Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej

Dziecko niedowidzące i niedosłyszące (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI).

Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii

Mózgowe porażenie dziecięce ( jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI).

Pierwsza pomoc

Podstawy neuropsychologii

Programowanie terapii w zaburzeniach SI

Psychologiczne problemy rodziców dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi

Rozwój psychomotoryczny dziecka. Różnice indywidualne w rozwoju dzieci.

Sala SI ćwiczenia praktyczne

Teoria integracji sensorycznej. Organizacja terapii na terenie placówki oświatowej i rehabilitacyjnej.

Teoria odruchów sensomotorycznych. Rozwój ontogenetyczny systemów percepcyjnych.

Terapia SI a inne metody rehabilitacyjne i psychologiczno – pedagogiczne

Uogólnione i specyficzne trudności w nauce (dysleksja, dysgrafia), zaburzenia zachowania a postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI

Wybrane zespoły genetyczne (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI).

Zaburzenia integracji sensorycznej

Zaburzenia mowy (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI).

Zaburzenia w rozwoju układu ruchu

Zespół Downa (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI).

Praktyka – 120 godzin

Cena dla słuchaczy obowiązuje od 05.07.2022r
Opłata wpisowa300zł 100zł
Płatność w 2 lub 4 ratach płatnych przelewem

3900zł

Płatność jednym przelewem

-300zł

Rabat dla absolwentów Edusfery lub
osób podejmujących jednocześnie drugi kierunek studiów

-200zł

     
     
    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]