Nauczyciel wychowania fizycznego (CH)

Studia prowadzone są przez Collegium Humanum – Szkołę Główną Menedżerską z siedzibą w Warszawie.


Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)
To szczególnie wygodne rozwiązanie, na które w przypadku studiów podyplomowych możesz zdecydować się już na etapie rekrutacji.
IOS pozwala elastycznie kształtować harmonogram studiów podyplomowych. Dzięki niemu, możesz uczyć się w dogodnie wybranym czasie, korzystając jedynie z platformy e-learningowej. Znajdziesz tam wszystkie potrzebne materiały dydaktyczne!


Studia mają charakter kwalifikacyjny umożliwiający uzyskanie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

Adresatem studiów są osoby legitymujące się ukończeniem studiów licencjackich lub magisterskich z pełnymi uprawnieniami pedagogicznymi, którzy chcą prowadzić zajęcia z przedmiotu Wychowanie fizyczne na wszystkich poziomach kształcenia bądź uczą tego przedmiotu, lecz nie posiadają kwalifikacji w tym zakresie.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 312)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 2160)

Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiecej-zajec-prowadzonych-na-odleglosc--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli

Anatomia

Antropologia i antropomotoryka

Biomechaniczne podstawy aktywności ruchowej

Biomechanika

Dydaktyka nauczania wychowania fizycznego

Edukacja zdrowotna

Fizjologia wysiłku fizycznego

Gimnastyka

Lekkoatletyka

Metodyka gier zespołowych – koszykówka

Metodyka gier zespołowych – piłka nożna

Metodyka gier zespołowych – piłka ręczna

Metodyka pływania

Podstawy turystyki i rekreacji szkolnej

Rozwój psychoruchowy dieci i młodzieży szkolnej

Rytmika i taniec

Teoria wychowania fizycznego z elementami kultury fizycznej

Zabawy i gry ruchowe

Praktyka – 120 godzin (60 godzin w szkole podstawowej i 60 godzin w szkole ponadpodstawowej)

Cena dla słuchaczy obowiązuje od 05.07.2022r
Opłata wpisowa300zł 100zł
Płatność w 2 lub 4 ratach płatnych przelewem

3900zł

Płatność jednym przelewem

-300zł

Rabat dla absolwentów Edusfery lub
osób podejmujących jednocześnie drugi kierunek studiów

-200zł

     
     
    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]