Nauczyciel plastyki i techniki (CH)

Studia prowadzone są przez Collegium Humanum – Szkołę Główną Menedżerską z siedzibą w Warszawie.


Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)
To szczególnie wygodne rozwiązanie, na które w przypadku studiów podyplomowych możesz zdecydować się już na etapie rekrutacji.
IOS pozwala elastycznie kształtować harmonogram studiów podyplomowych. Dzięki niemu, możesz uczyć się w dogodnie wybranym czasie, korzystając jedynie z platformy e-learningowej. Znajdziesz tam wszystkie potrzebne materiały dydaktyczne!


Adresatem studiów są osoby legitymujące się ukończeniem  studiów licencjackich lub magisterskich z pełnymi uprawnieniami pedagogicznymi, którzy chcą prowadzić zajęcia z przedmiotu Plastyka i technika  na wszystkich poziomach kształcenia bądź uczą tego przedmiotu, lecz nie posiadają kwalifikacji w tym zakresie.

Celem studiów jest przygotowanie Słuchacza pod względem merytorycznym oraz dydaktyczno-metodycznym do prowadzenia zajęć z przedmiotu Plastyka i technika. Ponadto celem studiów jest przekazanie niezbędnej wiedzy pozwalającej w sposób atrakcyjny wprowadzić uczniów w świat sztuki i techniki.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 312)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 2160)

Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiecej-zajec-prowadzonych-na-odleglosc--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli

Diagnozowanie dzieci i młodzieży utalentowanej artystycznie

Dydaktyka estetyki

Dydaktyka nauczania plastyki

Dydaktyka nauczania techniki

Dydaktyka prowadzenia artystycznych zajęć pozalekcyjnych

Ergonomia, bezpieczeństwo i organizacja pracy

Filozofia sztuki

Fotografia i projektowanie graficzne

Historia kultury i sztuki współczesnej

Historia postępu technicznego

Metody i formy arteterapii

Metody pracy twórczej z uczniem

Pedagogika sztuki

Podstawy elektrotechniki i elektroniki

Podstawy mechaniki

Podstawy wiedzy o sztuce

Projektowanie i dokumentacja techniczna

Psychopedagogika twórczości

Technologie obróbki materiałów

Żywienie człowieka

Praktyka – 120 godzin (60 godzin plastyki i 60 godzin techniki)

Cena dla słuchaczy obowiązuje od 05.07.2022r
Opłata wpisowa300zł 100zł
Płatność w 2 lub 4 ratach płatnych przelewem

3900zł

Płatność jednym przelewem

-300zł

Rabat dla absolwentów Edusfery lub
osób podejmujących jednocześnie drugi kierunek studiów

-200zł

     
     
    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]