Nauczyciel plastyki i historii sztuki (CH)

Studia prowadzone są przez Collegium Humanum – Szkołę Główną Menedżerską z siedzibą w Warszawie.


Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)
To szczególnie wygodne rozwiązanie, na które w przypadku studiów podyplomowych możesz zdecydować się już na etapie rekrutacji.
IOS pozwala elastycznie kształtować harmonogram studiów podyplomowych. Dzięki niemu, możesz uczyć się w dogodnie wybranym czasie, korzystając jedynie z platformy e-learningowej. Znajdziesz tam wszystkie potrzebne materiały dydaktyczne!


Adresatem studiów są osoby legitymujące się ukończeniem  studiów licencjackich lub magisterskich z pełnymi uprawnieniami pedagogicznymi, którzy chcą prowadzić zajęcia z przedmiotu Plastyka i historia sztuki bądź uczą tego przedmiotu, lecz nie posiadają kwalifikacji w tym zakresie.

Celem studiów jest merytoryczne i metodyczne przygotowanie Słuchacza do nauczania przedmiotu Plastyka i historia sztuki. Po ukończeniu studiów uzyska się przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu, zgodnie z obowiązującymi standardami w zakresie przedmiotowym, dydaktycznym i metodycznym.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 312)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 2160)

Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiecej-zajec-prowadzonych-na-odleglosc--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli

Studia trwają trzy semestry.


Diagnozowanie dzieci i młodzieży utalentowanej artystycznie

Dydaktyka estetyki

Dydaktyka sztuki

Filozofia sztuki

Fotografia i projektowanie graficzne

Fundusze europejskie i ich wykorzystanie na rozwój kultury i sztuki

Historia kultury i sztuki współczesnej

Integracja sztuki

Kompozycja

Metodyka nauczania historii sztuki w szkole ponadpodstawowej

Metodyka nauczania plastyki w klasach IV-VIII

Metodyka nauczania plastyki w szkole ponadpodstawowej

Metodyka pracy twórczej z uczniem

Metodyka pracy twórczej z uczniem

Pedagogika sztuki

Projektowanie dydaktyczne

Projekty rozwojowe i organizacja wystaw dla szkół, ośrodków kultury z zakresu kultury i sztuki

Psychologia sztuki

Sztuka w edukacji wczesnoszkolnej i szkolnej

Terapia poprzez sztukę

Trening twórczości i kreatywności

Warsztaty artystyczne

Zarządzanie procesem twórczym

Zarządzanie talentami

Praktyka – 120 godzin (60 godzin plastyki i 60 godzin historii sztuki)

Cena za całość studiów.
Opłata wpisowa

150zł

Płatność od 2 do 4 rat płatnych przelewem

3900zł

Płatność jednym przelewem

-300zł

Rabat dla absolwentów Edusfery lub
osób podejmujących jednocześnie drugi kierunek studiów

-200zł

     
     
    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]