Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym (CH)

Studia prowadzone są przez Collegium Humanum – Szkołę Główną Menedżerską z siedzibą w Warszawie.


Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)
To szczególnie wygodne rozwiązanie, na które w przypadku studiów podyplomowych możesz zdecydować się już na etapie rekrutacji.
IOS pozwala elastycznie kształtować harmonogram studiów podyplomowych. Dzięki niemu, możesz uczyć się w dogodnie wybranym czasie, korzystając jedynie z platformy e-learningowej. Znajdziesz tam wszystkie potrzebne materiały dydaktyczne!


Studia adresowane są do nauczycieli z wyższym wykształceniem pedagogicznym. Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności przydatną do zajmowania stanowiska nauczyciela-pedagoga w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 312)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 2160)

Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiecej-zajec-prowadzonych-na-odleglosc--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli

Badania i działania diagnostyczne uczniów, wychowanków

Diagnoza sytuacji wychowawczych w szkole, placówce

Dydaktyka pracy opiekuńczo-wychowawczej

Działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów, wychowanków

Instytucje opiekuńczo-wychowawcze

Podstawy prawne pracy opiekuńczo-wychowawczej

Poradnictwo młodzieżowe i rodzinne

Profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży

Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą

Współpraca z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Zaburzenia rozwojowe, zaburzenia zachowania

Zasady udzielania i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Praktyka – 120 godzin

Cena dla słuchaczy obowiązuje od 05.07.2022r
Opłata wpisowa300zł 100zł
Płatność w 2 lub 4 ratach płatnych przelewem

3900zł

Płatność jednym przelewem

-300zł

Rabat dla absolwentów Edusfery lub
osób podejmujących jednocześnie drugi kierunek studiów

-200zł

     
     
    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]