Nauczyciel muzyki i plastyki w szkole podstawowej (CH)

Studia prowadzone są przez Collegium Humanum – Szkołę Główną Menedżerską z siedzibą w Warszawie.


Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)
To szczególnie wygodne rozwiązanie, na które w przypadku studiów podyplomowych możesz zdecydować się już na etapie rekrutacji.
IOS pozwala elastycznie kształtować harmonogram studiów podyplomowych. Dzięki niemu, możesz uczyć się w dogodnie wybranym czasie, korzystając jedynie z platformy e-learningowej. Znajdziesz tam wszystkie potrzebne materiały dydaktyczne!


Adresatem studiów są osoby legitymujące się ukończeniem  studiów licencjackich lub magisterskich z pełnymi uprawnieniami pedagogicznymi, którzy chcą prowadzić zajęcia z przedmiotu Muzyka i plastyka w szkole podstawowej bądź uczą tego przedmiotu, lecz nie posiadają kwalifikacji w tym zakresie.

Celem studiów jest merytoryczne i metodyczne przygotowanie Słuchacza do nauczania przedmiotu Muzyka i plastyka. Po ukończeniu studiów uzyska się przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu, zgodnie z obowiązującymi standardami w zakresie przedmiotowym, dydaktycznym i metodycznym.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 312)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 2160)

Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiecej-zajec-prowadzonych-na-odleglosc--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli

Dydaktyka nauczania muzyki w klasach IV-VIII

Dydaktyka nauczania plastyki w klasach IV-VIII

Dydaktyka prowadzenia artystycznych zajęć pozalekcyjnych z muzyki

Emisja głosu w śpiewie

Instrumenty szkolne

Metody i formy arteterapii (plastyka)

Metody i formy muzykoterapii

Metodyka prowadzenia artystycznych zajęć pozalekcyjnych z plastyki

Nowoczesne techniki nauczania muzyki

Podstawy dyrygowania

Podstawy wiedzy o muzyce

Podstawy wiedzy o sztuce

Psychopedagogika twórczości

Praktyka – 120 godzin (60 godzin muzyki w szkole podstawowej i 60 godzin plastyki w szkole podstawowej)

Płatność w 1 raciePłatność w 2 ratachPłatność w 4 ratach
Cena zwykła 4800 złotych5200 złotych5200 złotych
Opłata wpisowa100 złotych100 złotych100 złotych

     
     
    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]