Nauczyciel języka polskiego (CH)

Studia prowadzone są przez Collegium Humanum – Szkołę Główną Menedżerską z siedzibą w Warszawie.


Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)
To szczególnie wygodne rozwiązanie, na które w przypadku studiów podyplomowych możesz zdecydować się już na etapie rekrutacji.
IOS pozwala elastycznie kształtować harmonogram studiów podyplomowych. Dzięki niemu, możesz uczyć się w dogodnie wybranym czasie, korzystając jedynie z platformy e-learningowej. Znajdziesz tam wszystkie potrzebne materiały dydaktyczne!


Adresatem studiów są osoby legitymujące się ukończeniem  studiów licencjackich lub magisterskich z pełnymi uprawnieniami pedagogicznymi, którzy chcą prowadzić zajęcia z przedmiotu Język polski na wszystkich poziomach kształcenia bądź uczą tego przedmiotu, lecz nie posiadają kwalifikacji w tym zakresie.

Celem studiów jest wyposażenie Słuchacza w niezbędną wiedzę (w tym polonistyczną, gramatyczną, czy teoretycznoliteracką) oraz umiejętności potrzebne do nauczania przedmiotu Język polski. Ponadto istotne dopełnienie stanowią wiadomości obejmujące emisję i higienę głosu.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 312)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 2160)

Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiecej-zajec-prowadzonych-na-odleglosc--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli

Dydaktyka nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII

Dydaktyka nauczania języka polskiego w szkole ponadpodstawowej

Gramatyka języka polskiego

Historia języka polskiego

Kultura języka polskiego z praktyczną stylistyką

Literatura dla dzieci i młodzieży

Literatura Młodej Polski i XX w, z analizą tekstów literackich

Literatura powszechna

Literatura renesansu, baroku, oświecenia z analizą tekstów literackich

Literatura romantyzmu i pozytywizmu z analizą tekstów literackich

Poetyka i analiza dzieła literackiego

Przyczyny i profilaktyka trudności w nauce czytania i pisania

Tekst literacki w szkole – analiza i interpretacja

Wiedza o kulturze współczesnej

Praktyka – 120 godzin (60 godzin w szkole podstawowej i 60 godzin w szkole ponadpodstawowej)

Cena dla słuchaczy obowiązuje od 05.07.2022r
Opłata wpisowa300zł 100zł
Płatność w 2 lub 4 ratach płatnych przelewem

3900zł

Płatność jednym przelewem

-300zł

Rabat dla absolwentów Edusfery lub
osób podejmujących jednocześnie drugi kierunek studiów

-200zł

     
     
    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]