Nauczyciel fizyki (CH)

Studia prowadzone są przez Collegium Humanum – Szkołę Główną Menedżerską z siedzibą w Warszawie.


Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)
To szczególnie wygodne rozwiązanie, na które w przypadku studiów podyplomowych możesz zdecydować się już na etapie rekrutacji.
IOS pozwala elastycznie kształtować harmonogram studiów podyplomowych. Dzięki niemu, możesz uczyć się w dogodnie wybranym czasie, korzystając jedynie z platformy e-learningowej. Znajdziesz tam wszystkie potrzebne materiały dydaktyczne!


Adresatem studiów są osoby legitymujące się ukończeniem  studiów licencjackich lub magisterskich z pełnymi uprawnieniami pedagogicznymi, którzy chcą prowadzić zajęcia z przedmiotu Fizyka na wszystkich poziomach kształcenia bądź uczą tego przedmiotu, lecz nie posiadają kwalifikacji w tym zakresie.

Celem studiów jest wyposażenie Słuchaczy w niezbędną wiedzę oraz praktyczne umiejętności do prowadzenia przedmiotu Fizyka w szkole podstawowej i ponadpodstawowej oraz rozbudzenia i rozwijania zainteresowań fizycznych uczniów.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 312)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 2160)

Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiecej-zajec-prowadzonych-na-odleglosc--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli

Studia trwają trzy semestry.


Astronomia z elementami astrofizyki

Dydaktyka nauczania fizyki w szkole podstawowej

Dydaktyka nauczania fizyki w szkole ponadpodstawowej

Elektrodynamika i optyka

Elementy fizyki jądrowej

Elementy fizyki kwantowej

Fizyka atomu z elementami mechaniki kwantowej

Fizyka cząsteczkowa i termodynamika z elementami fizyki statystycznej

Fizyka fal z elementami akustyki

Informatyka, programy użytkowe i techniki multimedialne

Podstawy fizyki z elementami fizyki relatywistycznej

Własności materii z elementami fizyki ciała stałego

Wprowadzenie do fizyki z elementami algebry i analizy matematycznej

Praktyka pedagogiczna – 120 godzin (60 godzin w szkole podstawowej i 60 godzin w szkole ponadpodstawowej)

Cena za całość studiów.
Opłata wpisowa

150zł

Płatność od 2 do 4 rat płatnych przelewem

3900zł

Płatność jednym przelewem

-300zł

Rabat dla absolwentów Edusfery lub
osób podejmujących jednocześnie drugi kierunek studiów

-200zł

     
     
    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]