Nauczyciel etyki (CH)

Studia prowadzone są przez Collegium Humanum – Szkołę Główną Menedżerską z siedzibą w Warszawie.


Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)
To szczególnie wygodne rozwiązanie, na które w przypadku studiów podyplomowych możesz zdecydować się już na etapie rekrutacji.
IOS pozwala elastycznie kształtować harmonogram studiów podyplomowych. Dzięki niemu, możesz uczyć się w dogodnie wybranym czasie, korzystając jedynie z platformy e-learningowej. Znajdziesz tam wszystkie potrzebne materiały dydaktyczne!


Adresatem studiów są osoby legitymujące się ukończeniem  studiów licencjackich lub magisterskich z pełnymi uprawnieniami pedagogicznymi, którzy chcą prowadzić zajęcia z przedmiotu Etyka na wszystkich poziomach kształcenia bądź uczą tego przedmiotu, lecz nie posiadają kwalifikacji w tym zakresie.

Celem studiów jest przygotowanie Słuchaczy do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu Etyka. Poza uzyskanymi kwalifikacjami zawodowymi oraz przygotowaniem merytorycznym, studia kształtują umiejętności metodyczne i doskonalą umiejętności niezbędne w pracy na stanowisku nauczyciela.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 312)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 2160)

Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiecej-zajec-prowadzonych-na-odleglosc--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli

Bioetyka

Człowiek w perspektywie szczęścia

Człowiek w sferze godności osoby (etyka społeczna)

Człowiek w sferze wartości gospodarczych (etyka biznesu)

Dydaktyka multimedialna etyki

Dydaktyka nauczania etyki w szkole podstawowej

Dydaktyka nauczania etyki w szkole ponadpodstawowej

Etyka normatywna

Etyka ogólna

Etyka życia seksualnego

Historia etyki

Neuroetyka

Prawa dziecka

Synejdezjologia – nauka o sumieniu

Trening antydyskryminacyjny

Praktyka pedagogiczna – 120 godzin (60 godzin w szkole podstawowej i 60 godzin w szkole ponadpodstawowej)

Płatność w 1 raciePłatność w 2 ratachPłatność w 4 ratach
Umowa zwykła3900 złotych4350 złotych4500 złotych
Umowa zniżkowa 5% (szczegóły dotyczące rabatów)3705 złotych4132 złotych4276 złotych
Umowa zniżkowa 10% (szczegóły dotyczące rabatów)3510 złotych3916 złotych4052 złotych
Opłata wpisowa100 złotych100 złotych100 złotych

 
 

     
     
    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]