Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa (EDB) (CH)

Studia prowadzone są przez Collegium Humanum – Szkołę Główną Menedżerską z siedzibą w Warszawie.


Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)
To szczególnie wygodne rozwiązanie, na które w przypadku studiów podyplomowych możesz zdecydować się już na etapie rekrutacji.
IOS pozwala elastycznie kształtować harmonogram studiów podyplomowych. Dzięki niemu, możesz uczyć się w dogodnie wybranym czasie, korzystając jedynie z platformy e-learningowej. Znajdziesz tam wszystkie potrzebne materiały dydaktyczne!


Studia skierowane są do osób legitymujących się ukończeniem  studiów licencjackich lub magisterskich z pełnymi uprawnieniami pedagogicznymi, którzy chcą prowadzić zajęcia edukacyjne z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa na wszystkich poziomach kształcenia bądź uczą tego przedmiotu, lecz nie posiadają kwalifikacji w tym zakresie. 

Studia podyplomowe mają charakter kwalifikacyjny i wyposażają słuchacza w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną a także umiejętności metodyczne do prowadzenia przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa, jak również zdobycie wiedzy o rodzajach, źródłach i sposobach zapobiegania współczesnych zagrożeń.  Nabyta przez słuchaczy wiedza ma przyczynić się do zwiększenia profesjonalizmu oraz skutecznego poszukiwania rozwiązań problemów występujących w sytuacjach kryzysowych.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 312)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 2160)

Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiecej-zajec-prowadzonych-na-odleglosc--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli

Studia trwają trzy semestry.


Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

Dydaktyka nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej

Dydaktyka nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole ponadpodstawowej

Międzynarodowe prawo humanitarne oraz wybrane zagadnienia dotyczące zachowania w sytuacjach zagrożenia

Ochrona ludności i obrona cywilna

Pierwsza pomoc medyczna

Podstawy planowania i organizowania działań

Prawa człowieka w czasie wojny i pokoju

Problematyka uzależnień

Przeciwdziałanie przemocy w szkole

Przygotowanie do działań ratowniczych w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (wypadków masowych i katastrof).

Psychologiczna rola jednostki w kształtowaniu bezpieczeństwa własnego i społecznego

Ratownictwo

Rodzaje sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, ich charakterystyka i przeznaczenie

Służba wojskowa

Strzelectwo sportowe i bieg na orientację

Systemy obronności Rzeczpospolitej Polskiej

Terenoznawstwo

Zagrożenia czasu kryzysu militarnego i wojny, ich źródła i formy występowania

Zagrożenia czasu pokoju, ich źródła, formy występowania

Praktyka pedagogiczna – 120 godzin (60 godzin w szkole podstawowej i 60 godzin w szkole ponadpodstawowej)

Cena za całość studiów.
Opłata wpisowa

150zł

Płatność od 2 do 4 rat płatnych przelewem

3900zł

Płatność jednym przelewem

-300zł

Rabat dla absolwentów Edusfery lub
osób podejmujących jednocześnie drugi kierunek studiów

-200zł

     
     
    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]