Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość (CH)

Studia prowadzone są przez Collegium Humanum – Szkołę Główną Menedżerską z siedzibą w Warszawie.


Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)
To szczególnie wygodne rozwiązanie, na które w przypadku studiów podyplomowych możesz zdecydować się już na etapie rekrutacji.
IOS pozwala elastycznie kształtować harmonogram studiów podyplomowych. Dzięki niemu, możesz uczyć się w dogodnie wybranym czasie, korzystając jedynie z platformy e-learningowej. Znajdziesz tam wszystkie potrzebne materiały dydaktyczne!


Zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela studia z kierunku Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość nadają uprawnienia do nauczania przedsiębiorczości w szkołach lub do prowadzenia doradztwa zawodowego dla uczniów.

Adresatem studiów są osoby legitymujące się ukończeniem  studiów licencjackich lub magisterskich z pełnymi uprawnieniami pedagogicznymi, którzy chcą prowadzić zajęcia z przedmiotu Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość na wszystkich poziomach kształcenia bądź uczą tego przedmiotu, lecz nie posiadają kwalifikacji w tym zakresie.

Uwaga!!  W cenie kwalifikacyjnych studiów podyplomowych uzyskują Państwo dwie kwalifikacje: doradcy zawodowego i do nauczania przedsiębiorczości.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 312)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 2160)

Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiecej-zajec-prowadzonych-na-odleglosc--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli

Dydaktyka nauczania podstaw przedsiębiorczości

Etyczne i ekologiczne aspekty działalności gospodarczej

Metodyka orientacji i poradnictwa zawodowego i szkolnego

Planowanie i organizacja działalności firmy. Biznes Plan

Podatki i ubezpieczenia

Podstawy decyzji ekonomicznych w firmie

Podstawy mikro i makroekonomii

Prawne aspekty działalności gospodarczej

Programy informatyczne w poradnictwie szkolno – zawodowym

Przedsiębiorczość w Unii Europejskiej

Socjologia edukacji

Socjologia i pedagogika pracy

Społeczne problemy zatrudnienia i rynku pracy

Teoria i praktyka orientacji i poradnictwa zawodowego

Trening skutecznej komunikacji i asertywności

Zarządzanie i strategie konkurowania firmy na rynku

Zatrudnienie i samozatrudnienie

Zawodoznawstwo i informacje zawodowe

Praktyka – 60 godzin doradztwo + 60 godzin przedsiębiorczość

Cena dla słuchaczy obowiązuje od 05.07.2022r
Opłata wpisowa300zł 100zł
Płatność w 2 lub 4 ratach płatnych przelewem

5100zł

Płatność jednym przelewem

-300zł

Rabat dla absolwentów Edusfery lub
osób podejmujących jednocześnie drugi kierunek studiów

-200zł

     
     
    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]