Bibliotekoznawstwo (CH)

Studia prowadzone są przez Collegium Humanum – Szkołę Główną Menedżerską z siedzibą w Warszawie.


Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)
To szczególnie wygodne rozwiązanie, na które w przypadku studiów podyplomowych możesz zdecydować się już na etapie rekrutacji.
IOS pozwala elastycznie kształtować harmonogram studiów podyplomowych. Dzięki niemu, możesz uczyć się w dogodnie wybranym czasie, korzystając jedynie z platformy e-learningowej. Znajdziesz tam wszystkie potrzebne materiały dydaktyczne!


Studia skierowane są do osób legitymujących się ukończeniem  studiów licencjackich lub magisterskich z pełnymi uprawnieniami pedagogicznymi, którzy planują podjąć pracę w bibliotekach publicznych, szkolnych i pedagogicznych.

W trakcie studiów słuchacz pozyska ogólną wiedzę z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej a także przygotowanie zawodowe dające możliwość podjęcia pracy w instytucjach zajmujących się gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem dokumentów.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 312)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 2160)

Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiecej-zajec-prowadzonych-na-odleglosc--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli

Bibliotekarstwo i bibliotekoznawstwo

Biblioterapia. Metodyka pracy z czytelnikiem chorym i niepełnosprawnym

Edukacja medialna

Historia bibliotek i książek

Informacja naukowa

Literatura dla dzieci i młodzieży

Metodyka pracy nauczyciela bibliotekarza

Metodyka pracy z czytelnikiem z dysleksją

Misja i strategia rozwoju współczesnej biblioteki

Systemy biblioteczne

Technika pracy umysłowej

Tworzenie serwisów internetowych

Zbiory biblioteczne, ich opracowanie i ochrona

Praktyka pedagogiczna - 120 godzin (60 godzin biblioteka szkolna i 60 godzin biblioteka publiczna)

Płatność w 1 raciePłatność w 2 ratachPłatność w 4 ratach
Cena zwykła3600 złotych3900 złotych3900 złotych
Opłata wpisowa100 złotych100 złotych100 złotych

    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]