Psychologia sądowa (UNS w Łodzi)

Studia trwają dwa semestry.


Psychologia a prawo
Teoria opiniowania. Prawa i obowiązki biegłego
Jednostka i rodzina w obszarze stosowania prawa
Wywiad diagnostyczny – planowanie, prowadzenie, interpretacja
Opiniowanie w sprawach rodzinno-opiekuńczych
Podstawy neuropsychologii
Podmiotowe i relacyjne aspekty zaburzeń zachowania
Zaburzenia u dzieci i młodzieży i ich diagnoza
Zaburzenia rozwoju dziecka i adolescenta – specyfika diagnozy
Diagnoza psychologiczna dla celów sądowych
Zjawisko i diagnoza krzywdzenia dziecka - dziecko jako świadek
Mediacje w sprawach karnych i cywilnych
Psychopatologia: diagnoza zaburzeń psychicznych
Opiniowanie w sprawach nieletnich
Profilowanie psychologiczne nieznanych sprawców przestępstw
Diagnostyka psychologiczno-penitencjarna
Dylematy etyczne w pracy psychologa biegłego sądowego
Pomoc psychologiczna uczestnikom postępowania sądowego

Łączna liczba godzin - 240 (40h wykładów + 200h ćwiczeń)
23 punktów ECTS

Oferta obowiązuje od 01.12.2023r

Opłata wpisowaPłatność od 2 do 10 rat płatnych przelewemPłatność jednym przelewem

Cena dla nowych Słuchaczy.

180 zł

3400 zł

3100 zł

    W poniższym polu należy podać swój adres mailowy, następnie zatwierdzić pole z kodem captcha (Nie jestem robotem) i kliknąć przycisk „Wyślij”. System odeśle wiadomość zwrotną z informacjami, dokumentami potrzebnymi do zapisu i numerem konta do opłaty wpisowej danej uczelni. Samo pobranie dokumentów nie jest jeszcze zobowiązujące i nie oznacza zapisu na studia.

    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]