Psychologia transportu (UNS w Łodzi)

Studia prowadzone przez Uczelnię Nauk Społecznych w Łodzi.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu psychologii transportu, ruchu drogowego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także zagadnień medycyny pracy, psychologii klinicznej, diagnozy psychologicznej, psychiatrii czy prawa.  Istotnym elementem programu kształcenia jest koncentracja na  praktycznych umiejętnościach obejmujących m.in.: metodach prewencji i interwencji w następstwie stresu pourazowego (PTSD); projektowaniu programów promujących bezpieczeństwo w ruchu drogowym i kształtujących właściwe postawy zachowania się na drodze, jak również praktycznych umiejętności psychologicznych w zakresie diagnozy różnicowej kierowców tzn. poprawnego stosowania testów psychologicznych do badań kierowców i obsługi specjalistycznej aparatury potrzebnej do przeprowadzenia tych badań.

Program studiów zorientowany jest na zagadenianiach teoretycznych z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i psychologii transportu, jak również elementach praktycznego przegotowania z uwzględnieniem elementów psychologii i medycyny pracy, psychologii klinicznej, psychologii osobowości, psychologii poznawczej, neuropsychologii i dziedzin pokrewnych, prawa, przedsiębiorczości i promocji wraz z praktycznym ujęciem procesów prowadzenia pojazdów.

Oferta studiów podyplomowych z zakresu psychologii transportu skierowana jest do osób zorientowanych na rozwój w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zainteresowanych treściami kierunkowymi dyplomowanych psychologów – pragnących rozszerzyć zakres swojej wiedzy i umiejętności praktycznych z omawianych dziedzin.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 312)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 2160)

Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiecej-zajec-prowadzonych-na-odleglosc--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli


Zarządzeniem Rektora Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi w roku akademickim 2020/2021 wszystkie zajęcia odbywają się w formie on-line.

Studia trwają dwa semestry.


Psychologia transportu - założenia teoretyczne
Psychologia kliniczna z psychopatologią
Bezpieczeństwo ruchu drogowego
Prawne aspekty orzecznictwa psychologicznego
Sprawność psychofizyczna uczestników ruchu drogowego
Rozmiary, dynamika i przyczyny wypadków drogowych
Wpływ procesów poznawczych na funkcjonowanie kierowcy w ruchu drogowym
Osobowościowe uwarunkowania stylu kierowania pojazdem
Wprowadzenie do metodyki badań kierowców - medycyna pracy
Problemy diagnozowania i orzecznictwa psychologicznego
Metody diagnozy psychologicznej kierowców
Metodyka psychologicznych badań kierowców i osób wykonujących inne czynności
Diagnoza psychologiczna - przebieg, opis i interpretacja wyników
Testy psychologiczne
Aparatura diagnostyczna w badaniu psychologicznym
Symulacja procesu diagnostycznego
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Interwencja kryzysowa i terapia dla osób z PTSD
Etyczne aspekty pracy zawodowej
Zakładanie i prowadzenie samodzielnej działalności orzeczniczej w zakresie psychologii transportu

Łączna liczba godzin - 245 (80h wykładów + 165h ćwiczeń)
30 punktów ECTS

Oferta obowiązuje od 01.12.2023r

Opłata wpisowaPłatność od 2 do 10 rat płatnych przelewemPłatność jednym przelewem

Cena dla nowych Słuchaczy.

180 zł

3400 zł

3100 zł

    W poniższym polu należy podać swój adres mailowy, następnie zatwierdzić pole z kodem captcha (Nie jestem robotem) i kliknąć przycisk „Wyślij”. System odeśle wiadomość zwrotną z informacjami, dokumentami potrzebnymi do zapisu i numerem konta do opłaty wpisowej danej uczelni. Samo pobranie dokumentów nie jest jeszcze zobowiązujące i nie oznacza zapisu na studia.

     
     
    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]